Suomen Kirjailijaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Kirjailijaliitto ehdottaa, että valtio tarkastelee tulevalla hallituskaudella kirja-alaa omana kokonaisuutenaan ja laatii kirjallisuuspoliittisen ohjelman, jossa mm. selvitetään kirjailijoiden työskentelyedellytysten turvaaminen Suomessa. Kirjailijaliitto haluaa myös varmistaa, että kirjailijat saavat työstään asianmukaisen korvauksen.

Tämän lisäksi valtion apurahojen ja taiteilijaeläkkeiden määrää ja suuruutta on korotettava, jotta kirjailijoiden työskentelyedellytykset sekä sosiaali-, työttömyys- ja eläketurva saadaan kohtuulliselle tasolle. Lisäksi liitto edistää tavoitteissaan lukevaa elämäntapaa ja luovien alojen toimintaedellytyksiä.

Tässä kuusi keinoa tarkemmin:

 1. Kirjailijan pitää saada työstään korvaus
  Tekijänoikeus- ja sopimusjärjestelmää pitää kehittää siten, että kirjailijat saavat aina kohtuullisen korvauksen teostensa levityksestä ja voivat itse aidosti vaikuttaa tekijänoikeuksiinsa. Sujuva sopiminen oikeuksista ja nykyajan digitaalisia vaatimuksia vastaava tekijänoikeuslaki ovat välttämättömiä kirjailijan ammatissa toimimiselle.

 2. Kirjailijoille pitää mahdollistaa ammattimainen työskentely
  Valtion apurahojen määrää on lisättävä, tasoa korotettava ja apurahajärjestelmää parannettava.

 3. Kirjailijoita pitää kohdella työelämässä tasa-arvoisesti
  Kirjailijoiden sosiaali-, työttömyys- ja eläketurvaa sekä verotuskohtelua pitää kehittää siten, että se turvaa ammattimaisen kirjailijan työn. Samalla tulee kasvattaa taitelijaeläkkeiden määrää.

 4. Laaditaan Suomen historian ensimmäinen kirjallisuuspoliittinen ohjelma
  Kirjallisuusalalla on meneillään suuri toimialan murros, johon päätöksenteon on reagoitava. Valtion tulee tarkastella kirja-alaa tulevalla hallituskaudella omana kokonaisuutenaan ja tehdä selvitykset kirjailijoiden työskentelyedellytysten turvaamisesta, tuotannon tuesta, vienti-investoinneista ja kirjastojen toiminnasta.

 5. Edistetään lukevaa elämäntapaa
  Lukemista ja kirjallisuutta edistävien tahojen toimintaedellytykset pitää turvata. Samalla on huolehdittava, että vuonna 2021 laadittua Kansallista lukutaitostrategiaa toteutetaan pitkäjänteisesti

 6. Kulttuuribudjetti on nostettava vihdoin edes 1 prosenttiin
  Taiteen ja kulttuurin julkinen rahoitus on jäänyt Suomessa kehityksestä jälkeen. Korotuksen yhteydessä taiteilijoiden työskentelyedellytyksiin osoitetaan budjetista enemmän varoja.

Lataa someaineisto: Kansipuoli ja Tekstipuoli