Ohjeita kirjailijoille poikkeustilanteeseen

Kuva: Unsplash / Peter Pryharski

Olenko oikeutettu työttömyysturvaan poikkeustilanteessa? Kuka korvaa peruuntuneesta esiintymisestä minulle aiheutuneet kulut? Sairastun kesken apurahakauden tai apurahoitettu hankkeeni ei toteudu koronaviruksen vuoksi – miten toimin? Tälle sivulle on koottu keskeistä tietoa poikkeustilanteen vaikutuksista kirjailijoiden toimeentuloon, sosiaaliturvaan ja työskentelyyn. Sivua päivitetään koko kevään ajan.

1. Olenko oikeutettu työttömyysturvaan poikkeustilanteessa?

Yrittäjät voivat 8.4.2020 alkaen saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta, eli myös kirjailijat voivat saada tukea. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

Hallitus antoi 2.4.2020 eduskunnalle esityksen laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 6.4.2020. Tasavallan presidentti vahvisti lain 7.4.2020.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle. Työmarkkinatukea voi saada työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, jos yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 15.4.2020.

Käytännön ohjeet työmarkkinatuen hakemiseen löydät työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

> Työ- ja elinkeinoministeriö

2. Esiintymiseni peruuntui kuka korvaa minulle aiheutuneet kulut?

Lähtökohtaisesti sitovaa sopimusta ei voi perua ilman force majeure -syytä. Force majeure eli ylivoimainen este tarkoittaa osapuolista riippumatonta, poikkeuksellista tapahtumaa. Force majeure -syytä arvioidaan tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä valtiovallan päätöksiin perustuen yli 10 hengen tapahtumien peruuttamiselle on force majeure -peruste sopimussuhteissa.

Pääsääntöisesti sopimussuhteessa noudatetaan sitä, mitä force majeure -tilanteista on sopimuksessa sovittu. Mikäli sopimuksessa ei ole mainintaa force majeure -ehdosta, voidaan siihen silti vedota. Yksi vaikuttava tekijä on, onko sopimussuhde solmittu työntekijän roolissa vai yrittäjänä. Työsuhteeseen liittyvää tietoa voit tiedustella tarkemmin kyseisen alan ammattiliitolta.

Mikäli peruuntuneesta tapahtumasta on koitunut kuluja kirjailijalle itselleen eikä sopimuskumppani hyvitä näitä kuluja, voi ne ilmoittaa vähennyksinä ensi vuoden verotuksessa.

3. Sairastun työskennellessäni apurahalla. Miten toimin?

Jos olet apurahansaaja, sinulla voi olla oikeus sairauspäivärahaan, jos et sairautesi takia kykene tekemään työtä, johon olet apurahan saanut. Kirjoita sairauspäivärahahakemukseen tieto apurahanmaksajasta ja kuvaus työstä, jota teet apurahalla. Kerro, miten sairautesi estää sen tekemisen. Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus.

MYEL-vakuutetulla apurahakaudella päivärahan perusteena pidetään MYEL-työtuloa. Jos kirjailijalla on yrittäjäeläkevakuutus, perusteena voi olla YEL-tulo. Mikäli yrittäjäeläkevakuutusta ei ole, voi kirjailija saada sosiaalietuuden minimimääräisenä.

> Lisätietoa Kelan verkkosivuilla

4. Apurahoitettu hankkeeni ei toteudu poikkeustilanteen vuoksi. Mitä teen?

Jos olet saanut apurahaa hankkeeseen, jonka toteutumiseen koronavirus vaikuttaa, varmista kyseisen apurahan myöntäjältä, miten asiassa toimitaan. Monet apurahoja myöntävät tahot ovat ilmoittaneet suhtautuvansa mahdollisiin muutoksiin apurahatyöskentelyssä hyvin joustavasti.

5. Kuka on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan?

Jos joudut olemaan poissa töistä koronaviruksen tai muun tartuntataudin vuoksi, voit saada Kelan tartuntatautipäivärahaa. Työntekijän päiväraha määräytyy palkan mukaan. YEL- tai MYEL-vakuutetun päiväraha määräytyy vuosityötulon perusteella. Maksaakseen tartuntatautipäivärahaa Kela vaatii kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

> Lisätietoa Kelan verkkosivuilla

6. Vaikuttaako poikkeustilanne verotukseen?

Verohallinto helpottaa verotusmenettelyä poikkeustilanteessa. Veroilmoitukseen voi tarvittaessa pyytää lisäaikaa, jos esimerkiksi sairastuminen estää sinua tekemästä ilmoitusta ajoissa. Maksujärjestelyn edellytyksiä on tilapäisesti helpotettu, ja voimassa olevaan maksujärjestelyyn voi hakea tarvittaessa muutosta. Myös ennakkoveroon voi hakea muutosta.

> Lisätietoa verohallinnon verkkosivuilla

7. Millaisia apurahoja tilanteessa on haettavana?

Monet toimijat ovat järjestäneet koronaepidemian myötä pikaisia apurahahakuja ja lisärahoitusta kulttuurialalle. Olemme keränneet sivuillemme tietoa apurahoista ja tuista, joita kirjailijat voivat hakea. Artikkelia päivitetään koko kevään ajan.

> Ylimääräisiä haettavana olevia apurahoja

8. Voiko MYEL ja YEL -maksuille hakea lykkäystä?

MYEL- ja YEL-maksuille voi hakea lykkäystä ilman viivästyskorkoa. Poikkeussäännösten perusteella voit hakea viivästyskorotonta eräpäivänsiirtoa laskuille. MYEL-maksujen osalta voit hakea eräpäivänsiirtoa laskuille, joiden alkuperäinen eräpäivä on ajalla 10.4.–31.7.2020. YEL-maksujen osalta voit hakea eräpäivänsiirtoa 20.3.–30.6.2020 erääntyville laskuille. MYEL-maksuille voit hakea eräpäivänsiirtoa Melan asiakaspalvelusta, YEL-maksujen osalta hae eräpäivänsiirtoa työeläkevakuutusyhtiöltäsi.

> Lisätietoa Melan verkkosivuilla

9. Voinko yksinyrittäjänä saada tukea koronavirustilanteessa?

Yksinyrittäjä voi saada 2000 euron suuruisen kertakorvauksen yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjä voi hakea avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kunnat tiedottavat tuen avautumisesta yrittäjille.

> Lisätietoa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla

Mistä lisätietoa?

Kirjailijaliitto neuvoo jäseniään kaikissa kirjailijan työhön liittyvissä sopimusasioissa, tekijänoikeudellisissa kysymyksissä sekä sosiaaliturva- ja verotusasioissa. Toimiston henkilökunta työskentelee toistaiseksi etänä, mutta on tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse normaaliin tapaan ma–pe klo 9–15.

> Lakineuvonnan yhteystiedot verkkosivuillamme


MUOKATTU:
8.4.2020: Lisätty tarkemmat tiedot työmarkkinatuen hakemisesta.
14.4.2020: Lisätty kohta 8. MYEL ja YEL- maksuista
15.4.2020: Lisätty kohta 9. yksinyrittäjän tuesta