Muutoksia verokorteissa

Uudet verokortit saapuvat viimeistään 16.1. Jatkossa kaikkiin tuloihin käytetään yhtä ja samaa verokorttia, erillisiä sivutulo- ja freelancer-verokortteja ei enää ole. Tietoomme on tullut, että osalle kirjailijoista on annettu erillinen verokortti palkalle, työkorvaukselle ja käyttökorvaukselle. Näin ei ole ollut tarkoitus toimia. Jos olet saanut useamman verokortin, kannattaa ottaa yhteyttä verottajaan ja pyytää uutta (yhtä) verokorttia. Asian pitäisi ratketa tällä.

Jatkossa omien tulojen kertymistä on entistä tärkeämpää seurata. Verokortin tuloraja perustuu pääsääntöisesti vuoden 2017 tietoihin. Jos tulot tai vähennykset näyttävät muuttuvan, kannattaa tilata uusi verokortti. Näin välttyy jäännösverolta korkoineen, samoin kuin liialta ennakonpidätykseltä.

Kirjailijaliiton jäsenet voivat olla yhteydessä liiton lakimieheen kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa.

Lisätietoa löytyy myös lakimiehen palstalta jäsensivuiltamme.