Maaliskuussa haettavana olevia apurahoja

Kuva: Pixabay / designedbyjess

Kuva: Pixabay / designedbyjess

Maaliskuussa haettavana ovat Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat, Majaoja-säätiön apurahat ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen Liikkuvuustuki. Taiteen edistämiskeskuksen apurahoista haettavana ovat taiteilija-apurahat, alueiden kohdeapurahat, alueiden työskentelyapurahat sekä lastenkulttuurin kohdeapurahat. Taiteilija-apurahojen hakuaika päättyy 4.4.2018 muiden Taiken apurahojen hakuaika päättyy jo 15.3.2018.

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat, hakuaika 1.–31.3.2018

KIDEn apurahat on tarkoitettu kirjailijan ammatissa toimiville henkilöille työvälineisiin ja kaunokirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Apurahat myönnetään kaunokirjallisen työn edistämiseen. Apurahaa haetaan verkkopalvelussa.

Hakuohjeet: Tarkempi esittely Kirjailijaliiton sivuilla.

Taike: Taiteilija-apurahat, hakuaika 1.3.–4.4.2018

Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Kirjallisuuden apuraha voidaan myöntää 10-, 5-, 3, 1 tai ½-vuotisena. Apurahaa voi hakea verkkopalvelussa tai verkosta tulostettavalla, postitettavalla lomakkeella. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00. Myös hakuaika verkossa päättyy 4.4. klo 16.00.

Hakuohjeet: www.taike.fi

Taike: Alueiden kohdeapurahat, hakuaika 15.2.–15.3.2018

Kohdeapurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Apuraha on tarkoitettu eri taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin vuonna 2018 toteutettaviin projekteihin. Apurahaa voi hakea verkkopalvelussa tai verkosta tulostettavalla, postitettavalla lomakkeella. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00. Myös hakuaika verkossa päättyy 15.3. klo 16.00.

Hakuohjeet: www.taike.fi

Taike: Alueiden työskentelyapurahat, hakuaika 15.2.–15.3.2018

Alueelliset taidetoimikunnat myöntävät 4-6 kuukauden mittaisia työskentelyapurahoja alueella työskenteleville eri alojen ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen arvostelijoille. Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Apurahakausi on tarkoitettu käytettäväksi myöntövuoden aikana. Apurahaa voi hakea verkkopalvelussa tai verkosta tulostettavalla, postitettavalla lomakkeella. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00. Myös hakuaika verkossa päättyy 15.3. klo 16.00.

Hakuohjeet: www.taike.fi

Taike: Lastenkulttuurin kohdeapurahat, hakuaika 15.2.–15.3.2018

Lastenkulttuurin kohdeapurahoja myönnetään alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja taidekriitikoille tai heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahat on tarkoitettu vuonna 2018 toteutettavien yksittäisten lasten-ja nuortenkulttuurihankkeiden toteuttamiskuluihin, kuten työkustannuksiin ja esitys- ja julkaisukustannuksiin. Apurahaa voi hakea verkkopalvelussa tai verkosta tulostettavalla, postitettavalla lomakkeella. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00. Myös hakuaika verkossa päättyy 15.3. klo 16.00.

Hakuohjeet: www.taike.fi

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki, hakuaika 1.3.2018 – 4.4.2018

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta. Tukea voivat hakea kaikkien kulttuuri- ja taidealojen ammattitaiteilijat ja kulttuurityöntekijät. Tukea haetaan verkossa,  hakuaika päättyy klo 15:59 Suomen aikaa.

Hakuohjeet: www.nordiskkulturkontakt.org

Majaoja-säätiön apurahat, hakuaika 12.2.–30.4.2018

Majaoja-säätiö on vuonna 2000 perustettu yksityinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Vuonna 2018 apurahat kohdennetaan suomalaisille säveltäjille ja runoilijoille. Apurahoja voi hakea taiteelliseen työskentelyyn, työvälineiden hankintaan, julkaisutoimintaan, opintomatkoihin ja jatko- ja täydennyskoulutukseen. Apurahan hakija voi olla yksittäinen henkilö tai työryhmä.

Hakuohjeet: https://majaoja-saatio.fi/apurahat/