Kustannusyhdistys ja Kirjailijaliitto sopivat hyvistä käytännöistä

Suomen Kirjailijaliitto ja yli 100 kirjankustantajaa edustava Suomen Kustannusyhdistys ovat laatineet yhdessä hyvät käytännöt ja muistilistan kustantajan ja kirjailijan avuksi kustannussopimusneuvotteluihin.

Hyvien käytäntöjen ja muistilistan tarkoituksena on edistää sujuvaa kanssakäymistä ja reilua peliä kirjailijan ja kustantajan kustannussopimussuhteissa. Hyvissä käytännöissä todetaan esimerkiksi, että sopimuksen kohdat käydään keskustellen lävitse. Muistilistassa luetellaan kustantajan ja kirjailijan avuksi ja tueksi asioita, joita sopimusta solmittaessa on hyvä käsitellä.

Hyvät käytännöt ja muistilista liitteenä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Tuula-Liina Varis, Suomen Kirjailijaliitto ry, puh. 050 321 2171
Puheenjohtaja Pasi Vainio, Suomen Kustannusyhdistys ry, puh. 0500 329 591

Suomen Kirjailijaliitto ja Suomen Kustannusyhdistys ovat laatineet yhdessä hyvät käytännöt ja muistilistan, joiden tarkoituksena on edistää sujuvaa kanssakäymistä ja reilua peliä kirjailijan ja kustantajan kustannussopimussuhteissa.

Hyvät käytännöt

 1. Kustannussopimuksen osapuolet, kirjailija ja kustantaja, ovat toisilleen lojaaleja.
 2. Kustannussopimus tehdään aina kirjallisesti ennen yhteistyön aloittamista.
 3. Tekijä ja kustantaja käyvät sopimuksen kohdat keskustellen lävitse ja kirjoittavat auki sopimuksessa mahdollisesti olevat selventämistä vaativat kohdat.
 4. Sopimuksessa olevat väljät ilmaisut kuten ”kohtuullinen aika”, käydään keskustellen lävitse ja täsmennetään.
 5. Keskustellaan mitä kilpailukiellolla käsillä olevan sopimuksen yhteydessä käytännössä tarkoitetaan.
 6. Osapuolet pitävät toisensa ajan tasalla teokseen liittyvistä asioista, kuten aikataulumuutoksista.
 7. Palkkioita koskeva kirjallinen tilitys on selkeä, sisältäen ainakin tekijänpalkkion, myyntimäärät eri julkaisumuodoissa sekä varastokappaleet. Tilitykseen annetaan tarvittaessa lisäselvitystä.
 8. Molemmat osapuolet huolehtivat teoksen tekijänoikeuksien kunnioittamisesta ja ilmoittavat toisilleen, mikäli huomaavat teoksen tekijänoikeuksia loukatun.
 9. Osapuolet käyvät lävitse suunnitelmat ja aikataulut, jotka koskevat kustannussopimuksen kattamia julkaisumuotoja.
 10. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla

Kustantajan ja kirjailijan avuksi ja tueksi kustannussopimusneuvotteluihin – muistilista neuvottelussa keskusteltaviksi asioiksi

Kustannussopimusta solmittaessa on hyvä käsitellä ainakin seuraavat asiat

 1. Mainitaan nimeltä teos, jota sopimus koskee
 2. Määritellään sopimuksen osapuolet, kustantaja ja kirjailija
 3. Mainitaan, että kirjailijalla on yksinomainen tekijänoikeus siihen teokseen, josta sopimusta ollaan solmimassa
 4. Määritellään luovutettavat oikeudet eli luetellaan, mitä julkaisuoikeuksia kirjailija sopimuksella luovuttaa kustantajalle. Ne voivat olla:
  oikeus julkaista teos painettuna laitoksena
  – kirjana
  – taskukirjana
  – tarvepainatettuna laitoksena (Print-on-demand).
  oikeus julkaista teos
  – sähkökirjana
  – äänikirjana
  oikeus teoksen ulkomaan oikeuksien myyntiin
 5. Sovitaan kilpailukiellosta
 6. Sovitaan käsikirjoituksen luovutusajankohta
 7. Sovitaan tekijänpalkkiosta
  – Palkkion suuruus, tekijänpalkkion tulee olla kohtuullinen korvaus kirjailijan työstä
  – Tilitysvelvollisuus/ tekijänpalkkion maksuaikataulu
  – Taattu ennakko ja taatun ennakon maksuaikataulu
  – Mainitaan tekijän oikeus selvittää tilityksen oikeellisuus eli tekijän tarkastusoikeus
 8. Mikäli teoksessa on kuvitusta, sovitaan kuvitussuunnitelmasta ja kuvien tekijänoikeuksista
 9. Sovitaan kirjailijan saamat vapaakappaleet eri julkaisumuodoista
 10. Määritellään kustantajan oikeudet, joita voivat olla
  – myynninedistämiskappaleet
  – ulkoasusta ja kannesta päättäminen
  – teoksen nimi
  – markkinoinnista päättäminen
  – hinnoittelu
  – jäännöserän makulointi
 11. ja velvollisuudet, joita voivat olla
  – kustannustoimittaminen
  – teoksen markkinointi
 12. Sovitaan kustannusoikeuden lakkaamisesta ja oikeuksien palautumisesta tekijälle
 13. Määritellään miten erimielisyydet sovitellaan, esimerkiksi neuvottelemalla ja sen jälkeen käräjäoikeudessa
 14. Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä 29.5.2013
Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen Kustannusyhdistys ry