Korona vaikuttanut merkittävästi kirjailijoiden tuloihin ja työkykyyn

kynä ja paperia
Kuva: Pixabay / congerdesign

Koronaepidemia on aiheuttanut tulonmenetyksiä 77 %:lle kirjailijoista. Aiheutuneet kokonaismenetykset ovat raskaita ja vaikeuttavat toimeentuloa merkittävästi. Kulttuurialan koronatukipaketti on tärkeä myös kirjailijoille.

Kirjailijaliitto selvitti huhtikuun lopulla, millaisia tulonmenetyksiä koronaepidemia on aiheuttanut kirjailijoille ja millaisia vaikutuksia kuluneella vuodella on ollut kirjailijoiden työkykyyn ja työhyvinvointiin. Kysely koski ajanjaksoa maaliskuusta 2020 huhtikuun 2021 loppuun.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 137 kirjailijaa. Tulonmenetyksiä oli aiheutunut 77 % vastaajista. Selvityksen perusteella voidaan arvioida, että kirjailijoille aiheutuneet kokonaismenetykset nousevat vähintään 5 miljoonaan euroon.

2/3 menettänyt esiintymispalkkioita

Kirjailijan ammatille on ominaista, että tulot kertyvät monista eri lähteistä: kirjamyynneistä, esiintymisistä, opetustehtävistä ja dramatisointien lipputuloista. Kokoontumisrajoituksilla ja taide- ja kulttuurilaitosten sulkemisella on ollut selkeä vaikutus myös kirjailijoiden talouteen. Osalle kirjailijoista mennyt vuosi on tarkoittanut kaikkien esiintymisten sekä esimerkiksi lipputuloista saatavien tulojen katoamista.

Tulonmenetysten keskiarvo oli Kirjailijaliiton selvityksessä noin 6 400 euroa. Summa tulee suhteuttaa alan tulotasoon: pienituloisille kirjailijoille tuhansien eurojen menetykset ovat raskaita ja vaikeuttavat toimeentuloa merkittävästi.

Lipputuloja oli menettänyt 15 % vastaajista ja isoimmat yksittäiset menetykset koostuivat nimenomaisesti näytelmien tai vastaavien dramatisointien lipputuloista. Yli 20 000 euron menetyksiä oli 12 %:lla vastaajista.

Esiintymispalkkioita oli menettänyt 2/3 vastaajista. Vaikka kirjailijaesiintymisiä on järjestetty onnistuneesti verkon välityksellä läpi vuoden, on esiintymisten kokonaismäärä ollut pieni suhteessa aiempiin vuosiin koulu- ja kirjastovierailuineen.

Koronatukipaketti tärkeä myös vapaille taiteilijoille

Puoliväliriihessä huhtikuussa esitetty 128 miljoonan euron koronatukipaketti kulttuurialalle on äärimmäisen odotettu ja tärkeä. Tuesta kanavoidaan 65 miljoonaa euroa Taiteen edistämiskeskuksen kautta taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille ja toiminimille. Taike jakaa tukia ammattimaisuuden, työsuunnitelman ja koronan aiheuttamien tulonmenetysten perusteella.

”Taiken tukien jakoperusteista on käyty paljon keskustelua. Kirjallisuuden näkökulmasta hakupaineeseen perustuva järjestelmä on toimivin ja tasapuolisin, kaikki taidealan ammattilaiset tarvitsevat nyt kipeästi apua” toteaa Suomen Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja Suvi Oinonen.

”Taiteellisesta työstä edellisenä vuonna saatu tulo ei voi olla kriteeri tukia jaettaessa. Kirjailijoiden tulot voivat vaihdella vuosittain hyvinkin paljon, eikä koronasta johtuvia tulonmenetyksiä pysty välttämättä arvioimaan edellisen vuoden perusteella.”

Työkyky alentunut lähes joka toisella

Kirjailijaliiton kyselyyn vastanneista 42 % kertoi työkykynsä alentuneen koronavuoden aikana. Moni vastaaja ilmoitti suoraan olevansa masentunut ja uupunut niin, ettei työnteko onnistu.

Vastauksissa toistuvat keskittymisvaikeudet, jotka kumpuavat taloushuolista, yleisestä ahdistuneisuudesta sekä läheisiä kohtaan kannettavasta huolesta. Lisäksi kirjoittamista hankaloittavat virikkeettömyys ja monotoninen arki. Lukijakontaktit ovat kadonneet ja palautuminen työstä koetaan vaikeaksi.

”Kirjailijaliitto pyrkii tukemaan jäsentensä jaksamista korona-aikana monin tavoin ja käynnistää loppuvuodesta sekä työnohjausryhmän että työkykyä ja -hyvinvointia ylläpitävän kuntoutuskurssin, johon suositellaan hakeuduttavan matalalla kynnyksellä”, toiminnanjohtaja Suvi Oinonen kertoo. ”Korona-ajan arkea on mahdollista jakaa myös kirjailijakahvit-tapahtumissa, joita järjestetään verkon välityksellä joka toinen viikko.”

Kirjailijaliiton jäsenet löytävät tarkemmat tiedot kursseista ja tapaamisista jäsensivuiltamme.