Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat haussa 1.–31.3.2018

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat ovat haussa 1.–31.3.2018. KIDEn apurahat on tarkoitettu kirjailijan ammatissa toimiville henkilöille työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Apurahat myönnetään kaunokirjallisen työn edistämiseen.

Ensisijaisia ovat apurahat kirjailijan perustyövälineisiin, tietokoneisiin. Apurahaa voidaan myöntää perustellusta syystä myös muihin työvälineisiin.

Apurahoista päätettäessä otetaan huomioon hakijan tuotanto edelliseltä viideltä vuodelta sekä apurahan tarveperustelut ja merkittävyys kirjallisen työn edistämisessä.

Matka-apurahoja myönnetään kirjalliseen työhön liittyvästä matkasta aiheutuvien kohtuullisten kustannusten kattamiseksi. Apurahoista päätettäessä kiinnitetään huomiota erityisesti hakijan työsuunnitelmaan ja tuotantoon sekä matkan merkittävyyteen hakijan kirjallisen työn edistämisen kannalta. Puoltavana seikkana otetaan huomioon ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän kutsu. Matka-apurahaa ei myönnetä sellaisten kustannusten kattamiseksi, jotka liittyvät oleskeluun KIDEn residenssissä Ateenassa.

Apurahoja haetaan maaliskuun loppuun mennessä apurahajärjestelmän kautta osoitteessa https://kirjailijaliitto.apurahat.net/kirjailijaliitto/.

Apurahansaajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä kuluvan vuoden loppuun mennessä.

KIDEn apurahat rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön.