Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat haussa 1.3.–31.3.2017

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahoja voivat hakea kaunokirjailijan ammatissa toimivat henkilöt seuraaviin tarkoituksiin:

  1. kirjailijan työvälineet
  2. kirjallisen työn edellyttämät matkat

Apurahoja myönnettäessä ensisijaisia ovat apurahat kirjailijan perustyövälineisiin, tietokoneisiin. Apuraha voidaan myöntää myös muihin työvälineisiin, kuten työergonomiaa parantaviin tuoleihin. Sanelukoneisiin, tabletteihin tai tulostimiin apurahaa ei myönnetä muuten kuin erityisin perustein. Päätöksissä kiinnitetään huomiota erityisesti hakijan työvälineen tarpeeseen, ja tuotantoon.

Matka-apurahoja myönnetään kohtuullisiin matkasta aiheutuviin kustannuksiin. Päätöksissä kiinnitetään huomiota erityisesti hakijan työsuunnitelmaan ja tuotantoon sekä matkan merkittävyyteen hakijan kirjallisen työn edistämisen kannalta. Puoltavana seikkana otetaan huomioon ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän kutsu. Matka-apurahaa ei myönnetä kustannuksiin, jotka liittyvät oleskeluun KIDEn residenssissä Ateenassa tai Pietarissa.

Apurahoja haetaan apurahajärjestelmän kautta osoitteessa kirjailijaliitto.apurahat.net/kirjailijaliitto/. Apurahansaajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä 31.12.2017 mennessä.

KIDEn toiminta rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön.

Lisätietoa Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEstä