Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat haettavissa 1.–31.10.2021

KIDEn logo

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat ovat haettavissa 1.–31.10.2021

KIDEn apurahat on tarkoitettu kirjailijan ammatissa toimiville henkilöille kaunokirjallisen työn edellyttämiin työvälineisiin ja matkoihin. Hakijan tulee tutustua huolellisesti hakuohjeisiin ennen apurahan hakemista.   

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti kirjailijan perustyövälineisiin, tietokoneisiin. Apurahaa voidaan antaa perustellusta syystä myös muihin työvälineisiin.  

Matka-apurahoja myönnetään kohtuullisten, kaunokirjalliseen työhön liittyvien matkakustannusten kattamiseen (ei KIDEn Ateenan residenssiin). 

Apurahaa ei myönnetä, jos hakija on saanut edellisenä tai kuluvana vuonna KIDEn apurahan samaan tarkoitukseen. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.  

Apurahoista päätettäessä otetaan huomioon tarveperustelut sekä apurahojen merkittävyys kaunokirjallisen työn edistämisessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös hakijan kaunokirjalliseen tuotantoon ja muuhun apurahoitukseen edellisenä ja kuluvana vuonna. Matka-apurahasta päätettäessä puoltavana seikkana otetaan huomioon myös maininta ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän kutsusta.  

Apurahoja haetaan lokakuun loppuun mennessä apurahajärjestelmässä: https://kirjailijaliitto.apurahat.net.  

Jos tarvitset apua sähköisen järjestelmän käyttöön tai käytössäsi ei ole tietokonetta ja internet-yhteyttä, ota yhteyttä Kirjailijaliiton suunnittelijaan: Eeva Tuomi, eeva.tuomi@kirjailijaliitto.fi, puh. 044 757 4154. 

Apurahojen jaon päättää Kirjallisuuden edistämiskeskuksen valtuuskunta. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille marraskuun loppupuolella sähköpostitse. Apurahansaajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa päätöksestä.  

KIDEn apurahat rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön.