Kirjailijoille merkittäviä tulonmenetyksiä koronaviruksen vuoksi

Kuva: Pixabay / Free-Photos

Koronavirusepidemia aiheuttaa vaikeuksia koko yhteiskunnalle – vapaan kentän taiteilijoille ja pienyrittäjille peruuntuneet työtilaisuudet ja puretut sopimukset voivat aiheuttaa konkursseja ja syvää ahdinkoa. Kirjailijaliitto vaatii, että OKM ryhtyy pikaisiin toimiin taiteilijoiden toimeentulon turvaamiseksi poikkeustilanteessa.

Kirjailijoiden työ voidaan nähdä yksinäisenä kirjoitustyönä suljetussa työhuoneessa. Se ei kuitenkaan ole koko totuus, varsinainen kirjoitustyö tehdään työpöydän ääressä, mutta työhön kuuluu myös paljon muuta.

Kirjailija on taiteen ammattilainen, joka kirjoittaa ja esiintyy työkseen. Kirjailijat esiintyvät kirjastoissa ja yleisötilaisuuksissa, kertovat työstään, ovat mukana lukemisen edistämisessä ja tekevät paljon kouluvierailuja. Monet myös opettavat kirjoittamista – erilaissa opistoissa, yliopistoissa, monenlaisilla kursseilla.

Myös teatteriesitysten peruuntuminen koskee kirjailijoita: mikäli teatteriesitys perustuu kirjaan, maksetaan kirjailijalle osuus lipputuloista, minkä lisäksi kirjailijat myös kirjoittavat suoraan näyttämöille. Kansainvälisiä tapahtumia ja festivaaleja, mm. Bolognan ja Lontoon kirjamessut, on peruttu. Kirjallisuusvientiin voi tulla merkittäviä vaikutuksia, kun kirjailijoiden itsensä tekemä markkinointi ja myynninedistämistyö jäävät tekemättä.


”Erilaiset esiintymiset ja opetustyö ovat kirjailijoille taloudellinen välttämättömyys ja tarpeellinen lisätulo.”


Kirjasta saatavat tilitykset maksetaan kirjailijalle kerran vuodessa julkaisua seuraavana vuonna, ja harva kirjailija julkaisee kirjaa vuosittain. Kirjailijaliiton tulotutkimuksen mukaan erilaiset esiintymiset ja opetustyö ovat kirjailijoille taloudellinen välttämättömyys ja tarpeellinen lisätulo, nyt näitä töitä ei ole.

Kirjailijavierailuja välittävän Lukukeskuksen kaikki kevään kirjailijavierailut ovat peruuntumassa. Lukukeskus on merkittävä vierailujen välittäjä erityisesti kouluille, keskuksen kautta on sovittu keväälle noin 370 esiintymistä 160 kirjailijalle. Kun sopimuksen ehdot raukeavat, ei kirjailija saa sovittua palkkiota eikä peruutuskorvausta. Huomionarvoista myös on, että Lukukeskus välittää kirjailijavierailuista vain osan, Kirjailijaliiton varovaisen arvion mukaan noin puolet kirjailijoiden erilaisista esiintymisistä tehdään Lukukeskuksen välittämänä.

Tulonmenetyksiä tulee myös siirtyvistä ja peruuntuvista opetustöistä. Osittain koulutukset siirtyvät verkkoon, mutta kaikilta osin verkko-opetukseen siirtyminen ei tule kyseeseen.


”Kun kalenterit tyhjenevät ennalta sovituista työtilaisuuksista, tyhjenevät pian myös pankkitilit.”


”Kun kalenterit tyhjenevät ennalta sovituista työtilaisuuksista, tyhjenevät pian myös pankkitilit. Puskureita ei niukkaan toimeentuloon tottuneilla kulttuurialan vapailla toimijoilla paljon ole”, toteaa Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen.

”Sopimusten purkautuminen ei ole kenenkään syy, mutta vastuun kantaminen peruuntuneista tilaisuuksista ei saisi jäädä yksinomaan heikoimman osapuolen harteille”, Kähkönen muistuttaa. ”Taide tekee kaikkien elämästä parempaa. Taide luo työtä, taide tuottaa tuloja yrityksille ja veroja yhteiskunnalle. Autetaan yhdessä taiteilijat vaikean ajan yli.”

Mahdollinen ratkaisu voisi olla, että Lukukeskukselle myönnettäisiin ylimääräinen määräraha, jonka turvin kevään peruuntuneista esiintymisistä maksettaisiin palkkiot kirjailijoille. Lukukeskuksen arvion mukaan maksamatta jäävien palkkioiden kokonaissumma on noin 100 000 euroa. Kirjailijoille voitaisiin myös kohdentaa Taiteen edistämiskeskuksen kautta kohdeapurahoitusta taloudellisesta kriisitilantesta selviämiseksi ja perustoimeentulon säilyttämiseksi. Tähän on Taiteen edistämiskeskuksella olemassa jo valmiit hakukäytännöt ja rakenteet.

Kirjailijaliitto vaatii, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy pikaisiin toimiin kirjailijoiden ja muiden vapaan kentän taiteilijoiden toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.