Kirjailijoiden palkkiot antologioissa

Olemme saaneet viime päivinä lukuisia yhteydenottoja antologiapalkkioista. Kirjailijaliitto muistuttaa, että kirjailijalla on aina oikeus saada kohtuullinen korvaus, jos hänen teostaan käytetään antologiassa. Sama korvaamisen perussääntö koskee kaikkea tekstin käyttöä. Julkaisemiseen tarvitaan lupa ja siitä maksetaan kirjailijalle korvaus.

Kirjailijan tulot muodostuvat pienistä tekijänoikeustulojen puroista ja niistä voi kasvaa parhaimmassa tapauksessa kohtuullinen virta. Korvausoikeudesta on ehdottomasti pidettävä kiinni. Tekijänoikeuskorvaukset ovat kaikki mitä kirjailijalla on.

Jos kirjailijan teksti halutaan julkaista antologiassa tai muussa julkaisussa voi kirjailija antaa luvan kustantajalle joko itse tai antaa tällaiset lupa-asiat tekijänoikeusjärjestö Sanaston hoidettavaksi.

Suoraan kustantajan kanssa sovittaessa kirjailija solmii kustantajan kanssa sopimuksen tekstin käytöstä. Sopimuksessa sovitaan tarkasti, mihin teokseen tietty teksti annetaan julkaistavaksi. Tekijänpalkkio on vakiintuneen tavan mukaisesti prosenttiosuus arvonlisäverottomasta nettomyyntitulosta, aivan kuten tavallisessa kustannussopimuksessa. Tuo tekijänpalkkio jaetaan kaikille teoksessa mukana oleville kirjailijoille sivuluvun mukaisessa suhteessa. Vajaa sivu oikeuttaa aina täyden sivun mukaiseen korvaukseen. Nettomyyntitulolla tarkoitetaan kirjakaupan tai muun vähittäismyyjän kustantajalle maksamaa hintaa, josta on vähennetty vähittäismyyjälle mahdollisesti myönnetyt alennukset. Erityisen tärkeää on huomioida, että mitään muita vähennyksiä tekijänpalkkion perusteena olevasta nettomyyntitulosta ei tule tehdä: siitä ei vähennetä graafikon palkkioita, painokuluja tai muitakaan kustantajan kuluja.

Kirjailija voi hoitaa asian myös tekijänoikeusjärjestö Sanaston välityksellä solmimalla Sanasto-sopimuksen ja ohjaamalla julkaisuluvan pyytäjät asioimaan Sanaston kanssa. Antamalla yksittäiset lupa-asiat Sanaston hoidettaviksi kirjailija itse pääsee helpommalla ja voi keskittyä lupa-asioiden sijasta kirjoittamiseen.

Sanaston luvan käyttäminen on myös kustantajalle helppoa: monen kirjailijan luvat saa yhdestä paikasta ja yhdellä laskulla, silloin ei tarvita yksittäisiä lupapyyntöjä, lukuisia sopimuksia tai erillisiä tilityksiä. Sanaston luvat säästävät merkittävästi sopimisesta koituvia kustantajan työvoimakustannuksia. Sanasto huolehtii korvauksen tilittämisestä kirjailijoille, verokorteista ja tilityslaskelmista. Sanaston perimä korvaus määrittyy tekstilajin sekä merkki- ja painosmäärän mukaan: Lue lisää luvista täältä. Yksi runoteos 1 000 kappaleen painokseen maksaa kustantajalle 40 euroa.

Lisätietoja ja apua kaikkiin sopimusasioihin saa liiton lakimieheltä. Sanaston luvista lisätietoa Sanastosta.

Sarjakuva: Pertti Jarla, 2014

Sarjakuva: Pertti Jarla, 2014