Kirjailijaliitto mukana yhteiseurooppalaisessa kannanotossa tekijöiden oikeuksien puolesta

Kuva: fill / Pixavay

Kuva: fill / Pixavay

Euroopan parlamentti äänestää keskiviikkona 12.9. direktiivistä, joka koskee tekijänoikeutta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Direktiivin tarkoituksena on nykyaikaistaa ja yhdenmukaistaa tekijänoikeuslainsäädäntöä EU:ssa.

Euroopan komissio antoi direktiiviehdotuksen syyskuussa 2016. Parlamentin kantaa on valmistellut oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI), joka päätti kesäkuussa 2018 luonnoksesta parlamentin päätöslausunnoksi. Heinäkuussa 2018 parlamentti äänesti, ettei se hyväksy JURIn luonnosta sellaisenaan. Nyt parlamentin jäsenet ovat voineet esittää muutoksia JURIn luonnokseen. Mikäli parlamentti äänestää direktiivin puolesta, käynnistyy niin sanottu trilogineuvotteluvaihe, jossa sovitetaan yhteen Euroopan parlamentin, komission ja EU:n neuvoston näkemykset. Tämän jälkeen parlamentti äänestää vielä direktiivin lopullisesta hyväksymisestä.

Eurooppalaisten tekijöiden yhteinen kannanotto kannustaa parlamentin jäseniä äänestämään 14-16 artiklojen puolesta siinä muodossa, kuin ne ovat JURIn luonnoksessa. Toteutuessaan artiklat lisäisivät tekijänoikeuteen perustuvien arvoketjujen läpinäkyvyyttä ja parantaisivat tekijöiden mahdollisuuksia elää työllään. Lisäksi kannanotossa tuodaan esille, että vastoin julkisuudessa esitettyjä väitteitä direktiivi ei uhkaa ilmaisunvapautta. Tekijät eivät voisi kannattaa lainsäädäntöä, joka millään tavoin uhkaa tätä luovan toiminnan perusedellytystä.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan: Eurooppalaisten tekijöiden yhteinen kannanotto.

Komission direktiiviehdotuksen 12 artikla saattaisi toteutuessaan tarkoittaa tekijöille maksettavien tekijänoikeuskorvausten vähentymistä ja siirtymistä osittain kustantajien tuloksi. JURIn luonnoksessa artikla on kuitenkin muotoiltu niin, ettei sillä olisi vaikutusta Suomessa. Voit lukea asiasta tarkemmin Sanaston sivuilta.

Suomen Kirjailijaliitto antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon komission direktiiviehdotuksesta lokakuussa 2016. Voit lukea lausunnon sivuiltamme: Lausunto komission direktiiviehdotuksesta.