Kirjailijaliitto jakoi apurahoina 230 000 euroa

Suomen Kirjailijaliiton kirjallinen lautakunta on päättänyt toukokuussa haettavana olleiden Kirjailijaliiton työskentelyapurahojen ja nimikkoapurahojen jaosta. Apurahoja myönnettiin kaunokirjalliseen työskentelyyn yhteensä 230 000 euroa. Apurahan sai 56 kirjailijaa. 

Apuraha- ja palkintorahastosta myönnettiin 50 työskentelyapurahaa, yhteensä 186 000 euroa. Hakijoita oli 112. Myönnettyjen apurahojen suuruus oli 2 000, 4000 ja 8 000 euroa yhden, kahden tai neljän kuukauden mittaisiin työskentelyjaksoihin.

Eeva-Liisa Mannerin nimikkorahastosta myönnettiin yksi 24 000 euron suuruinen apuraha vuoden työskentelyyn ja yksi 12 000 euron suuruinen apuraha puolen vuoden mittaiseen työskentelyyn. Hakijoita oli 13.

Anna-Maija Raittila -apurahoja runoilijoille ja runouden kääntäjille myönnettiin yhteensä 8 000 euroa. 2 000 euron eli kuukauden mittaiseen työskentelyyn tarkoitetun apurahan sai neljä hakijaa, hakijoita oli 18.

Apurahaa ei myönnetty, mikäli hakija oli saanut liiton apurahaa edellisenä vuonna. Lautakunta otti huomioon työsuunnitelman lisäksi hakijan muualta saaman apurahoituksen kuluvalle vuodelle, viimeisimmän kaunokirjallisen tuotannon, eläkkeet ja liitolta saadut stipendiluontoiset etuudet (kuten kirjailijakoti). 

Kirjailijaliitto ylläpitää rahastoja, joiden pääoma on kertynyt erilaisista lahjoituksista ja testamenteista. Apurahojen myöntäminen on mahdollista kyseisten rahastojen tuottojen turvin. Eeva-Liisa Mannerin nimikkoapurahat on testamenttisäädöksen mukaisesti tarkoitettu alle 40-vuotiaille runoilijoille, Anna-Maija Raittilan testamentissa puolestaan määritellään apurahoituksen kohteeksi runous ja runouden kääntäminen.