Kirjailijaliitto jakoi apurahoina 226 000 euroa

Suomen Kirjailijaliiton kirjallinen lautakunta on päättänyt toukokuussa haettavana olleiden Kirjailijaliiton työskentelyapurahojen ja nimikkoapurahojen jaosta. Apurahoja myönnettiin kaunokirjalliseen työskentelyyn yhteensä 226 000 euroa. Apurahan sai 57 kirjailijaa.

Apuraha- ja palkintorahastosta myönnettiin 50 työskentelyapurahaa, yhteensä 180 000 euroa. Hakijoita oli 103. Apurahojen suuruus oli 2 000, 4000 ja 8 000 euroa yhden, kahden tai neljän kuukauden mittaisiin työskentelyjaksoihin.

Eeva-Liisa Mannerin nimikkorahastosta myönnettiin yksi 24 000 euron suuruinen apuraha vuoden työskentelyyn ja yksi 12 000 euron suuruinen apuraha puolen vuoden mittaiseen työskentelyyn. Hakijoita oli yhdeksän.

Anna-Maija Raittila -apurahoja runoilijoille ja runouden kääntäjille myönnettiin yhteensä 10 000 euroa. 2 000 euron eli kuukauden mittaiseen työskentelyyn tarkoitetun apurahan sai viisi hakijaa, yhteensä hakijoita oli 16.

Apurahaa ei myönnetty, mikäli hakija oli saanut liiton apurahaa edellisenä vuotena. Lautakunta otti huomioon työsuunnitelman lisäksi hakijan muualta saaman apurahoituksen kuluvalle vuodelle, viimeisimmän kaunokirjallisen tuotannon, eläkkeet ja liitolta saadut stipendiluontoiset etuudet (kuten kirjailijakoti).

Kirjailijaliitto ylläpitää rahastoja, joiden pääoma on kertynyt erilaisista lahjoituksista ja testamenteista. Apurahojen myöntäminen on mahdollista kyseisten rahastojen tuottojen turvin. Eeva-Liisa Mannerin nimikkoapurahat on testamenttisäädöksen mukaisesti tarkoitettu alle 40-vuotiaille runoilijoille, Anna-Maija Raittilan testamentissa puolestaan määritellään apurahoituksen kohteeksi runous ja runouden kääntäminen.