Kirjailijaliitto jakoi apurahoina 220 000 euroa

Suomen Kirjailijaliiton kirjallinen lautakunta on päättänyt toukokuussa haettavana olleiden Kirjailijaliiton työskentelyapurahojen ja nimikkoapurahojen jaosta. Lautakunta käsitteli kaikkiaan 126hakemusta ja apurahan sai yhteensä 55 kirjailijaa.

Tällä hakukierroksella apurahoina jaettiin lisäksi lahjoitukset, jotka Kirjailijaliitto sai vuonna 2017 120-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi. Apurahoja myönnettiin yhteensä 220 000 euroa.

Kirjailijaliiton työskentelyapurahat jaetaan Kirjailijaliiton apuraha- ja palkintorahastosta. Työskentelyapurahaa haki 92 kirjailijaa ja se myönnettiin 49 kirjailijalle. Apurahat ovat suuruudeltaan 7 000, 4 500 ja 1 500 euroa. Apuraha- ja palkintorahasto on esitelty Rahastot-sivullamme.

Kirjailija Anna-Maija Raittilan nimikkorahastosta myönnettiin 2 500 ja 5 000 euron suuruisia työskentelyapurahoja runoilijoille ja runouden kääntäjille. Apurahaa haki 24 kirjailijaa ja se myönnettiin 5 kirjailijalle.

Eeva-Liisa Mannerin rahastosta myönnettiin yksi puolivuotiseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha (12 000 euroa). Mannerin nimikkorahastoston apuraha myönnetään testamenttisäädösten mukaisesti nuorelle, alle 40-vuotiaalle runoilijalle. Apurahaa haki 10 kirjailijaa.

Tällä hakukierroksella apurahoina jaettiin lisäksi lahjoitukset, jotka Kirjailijaliitto sai 120-vuotisjuhlansa kunniaksi vuonna 2017. Lahjoituksena saatujen varojen yhteissumma oli 20 660 €. Kiitämme lämpimästi Suomen Kirjailijaliittoa lahjoituksella muistaneita: Finlands svenska författareförening, Karisto Oy, Kirjakauppaliitto Ry, Kopiosto ry, Kustannusosakeyhtiö Otava, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Nordic Drama Corner Oy, Sanasto Ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry, Suomen Journalistiliitto ry, Suomen Säveltäjät ry, Suomen Taidegraafikot ry, Teosto r.y., Tuglas-seura Ry, Werner Söderström Osakeyhtiö, WSOY:n kirjallisuussäätiö.

Liiton työskentelyapurahat ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa, seuraava hakukierros on 1.–31.10.2018. Lokakuussa haettavana olevat työskentelyapurahat rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston maksamilla kopiointikorvauksilla. Lokakuussa haettavana ovat myös Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat.