Kirjailijaliitto jakoi apurahoina 216 000 euroa

Suomen Kirjailijaliiton kirjallinen lautakunta on päättänyt lokakuussa haettavana olleiden Kirjailijaliiton työskentelyapurahojen ja nimikkoapurahojen jaosta. Apurahoja myönnettiin kaunokirjalliseen työskentelyyn yhteensä 216 000 euroa. Hakemuksia tuli 214 ja apurahan sai 42 kirjailijaa.

Kirjailijaliiton apuraha- ja palkintorahastosta myönnettiin liiton juhlavuoden kunniaksi seitsemän 12 000 euron suuruista työskentelyapurahaa puolen vuoden työskentelyyn. Eeva-Liisa Mannerin rahastosta myönnettiin yksi 24 000 euron suuruinen apuraha vuoden työskentelyyn ja yksi 12 000 euron suuruinen apuraha puolen vuoden mittaiseen työskentelyyn.

Tekijänoikeusjärjestö Kopioston tilittämistä tekijänoikeuskorvauksista jaettiin 33 kpl 2000 ja 4000 euron suuruisia työskentelyapurahoja.

Lautakunta otti päätöksissään huomioon edellisenä ja kuluvana vuonna liitolta saadut apurahat, työsuunnitelman ja hakijan muualta saaman apurahoituksen kuluvalle vuodelle, sekä viimeisimmän kaunokirjallisen tuotannon, eläkkeet ja liitolta saadut stipendiluontoiset etuudet (kuten kirjailijakodin).

Lokakuussa haettavana olevat liiton työskentelyapurahat rahoitetaan normaalivuosina tekijänoikeusjärjestö Kopioston maksamilla kopiointikorvauksilla sekä Eeva-Liisa Mannerin nimikkoapurahojen kohdalla Kirjailijaliiton hallinnoimasta Eeva-Liisa Mannerin rahastosta. Näiden lisäksi juhlavuoden 2022 kunniaksi Kirjailijaliiton apuraha- ja palkintorahastosta myönnettiin seitsemän 12 000 euron suuruista apurahaa.

Apurahansaajien on ilmoitettava maksatusta varten tarvittavat tietonsa apurahajärjestelmään viimeistään 8.12.2022 tai apurahapäätös katsotaan rauenneeksi.

Liiton työskentelyapurahat ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa, seuraava hakukierros on toukokuussa 2023. Eeva-Liisa Mannerin nimikkorahaston apurahat ovat haettavana lokakuussa 2023.