Kirjailijaliitto jakoi apurahoina 200 000 euroa

Suomen Kirjailijaliiton kirjallinen lautakunta on päättänyt toukokuussa haettavana olleiden Kirjailijaliiton työskentelyapurahojen ja nimikkoapurahojen jaosta. Apurahoja myönnettiin kaunokirjalliseen työskentelyyn yhteensä 200 000 euroa. Apurahan sai 69 kirjailijaa. 

Apuraha- ja palkintorahastosta myönnettiin 64 työskentelyapurahaa, yhteensä 190 000 euroa. Hakijoita oli 109. Myönnettyjen apurahojen suuruus oli 2 000, 4000 ja 8 000 euroa yhden, kahden tai neljän kuukauden mittaisiin työskentelyjaksoihin.

Eeva-Liisa Mannerin nimikkorahaston apurahat jätettiin tällä hakukierroksella myöntämättä. Eeva-Liisa Mannerin apurahojen uusi haku avautuu lokakuussa 2021.   

Anna-Maija Raittila -apurahoja runoilijoille ja runouden kääntäjille myönnettiin yhteensä 10 000 euroa. 2 000 euron eli kuukauden mittaiseen työskentelyyn tarkoitetun apurahan sai viisi hakijaa, hakijoita oli 22.

Apurahaa ei myönnetty, mikäli hakija oli saanut liiton apurahaa edellisenä vuonna. Lautakunta otti huomioon työsuunnitelman lisäksi hakijan muualta saaman apurahoituksen kuluvalle vuodelle, viimeisimmän kaunokirjallisen tuotannon, eläkkeet ja liitolta saadut stipendiluontoiset etuudet (kuten kirjailijakoti). 

Kirjailijaliitto ylläpitää rahastoja, joiden pääoma on kertynyt erilaisista lahjoituksista ja testamenteista. Apurahojen myöntäminen on mahdollista kyseisten rahastojen tuottojen turvin. Eeva-Liisa Mannerin nimikkoapurahat on testamenttisäädöksen mukaisesti tarkoitettu alle 40-vuotiaille runoilijoille, Anna-Maija Raittilan testamentissa puolestaan määritellään apurahoituksen kohteeksi runous ja runouden kääntäminen. 

Liiton työskentelyapurahat ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa, seuraava hakukierros on 1.–31.10.2021. Lokakuussa haettavana olevat liiton työskentelyapurahat rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston maksamilla kopiointikorvauksilla. Lokakuussa haettavana ovat myös Eeva-Liisa Mannerin nimikkorahaston apurahat ja Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat.