Kirjailijaliitto ja Finlands svenska författareföreningen vetoavat Circolo Scandinavon residenssitalon rahoituksen puolesta

Circolo Scandinavo kadulta nähtynä. Kuva: Zimzimk.

Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo peruuttaa tukensa 160-vuotiaalle taiteilijatalo Circolo Scandinavolle Roomassa vuodesta 2024 eteenpäin. Talo on saanut ministerineuvostolta tukea vuodesta 1975.

Circolo Scandinavo perustettiin vuonna 1860 yhdistämään Roomassa sijainneet norjalaiset, ruotsalaiset ja tanskalaiset kirjastot. Sittemmin laitoksessa ovat vierailleet monet Skandinavian historian suurimmista taiteilijoista, kuten Henrik Ibsen, Carl Bloch, Selma Lagerlöf ja Sigrid Undset. 1960-luvulta eteenpäin Circolo Scandinavo on toiminut taiteilijatalona. Talossa on tällä hetkellä neljä pohjoismaisten taiteilijoiden residenssipaikkaa.

Circolo Scandinavo tarjoaa foorumin kulttuurienväliselle vaihdolle. Se on keskeinen alusta, joka yhdistää pohjoismaiset taiteilijat kuraattoreihin ja instituutioihin maailmanlaajuisesti. Residenssissä tekijät saavat harvinaisen mahdollisuuden kommunikoida eri taiteen, kulttuurien ja kansallisuuksien välillä ja luoda uusia siteitä ja yhteistyöprojekteja.

Leikkauksia kuitenkin perustellaan nyt sillä, että näin saataisiin lisättyä varoja ympäristöbudjettiin. Talon nykyinen johtaja Marie Kraft epäilee tämän tarkoituksenmukaisuutta:

”Miksi vihreän siirtymän täytyy tarkoittaa leikkauksia taiteeseen ja kulttuuriin? Euroopassa tehdään juuri päinvastoin eli pyritään saamaan taiteilijat mukaan ympäristötyöhön ja tutkimukseen. Mielestäni kyse on pohjoismaisten päättäjien ymmärtämättömyydestä tai kiinnostuksesta taiteen arvoa kohtaan, ja se on vaarallista.”

Suomen Kirjailijaliitto ja Finlands svenska författareföreningen vetoavat Pohjoismaiden ministerineuvostoon, että se peruisi rahoitusleikkaukset ja jatkaisi Circolo Scandinavon talouden tukemista ja vahvistamista. Liitot toivovat asiassa vastuullisia ministereitä ja kansanedustajia Pohjoismaissa harkitsemaan päätöstä uudelleen ja leikkausten sijaan tukemaan Circolo Scandinavion edellytyksiä luoda monialaisia kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

”Kirjailijoiden tilanne tuntuu päivä päivältä vaikeammalta ja ministerineuvoston päätös on erityisesti Circolo Scandinavon pitkän perinteen takia häpeällinen ja surullinen”, linjaa Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja Ville Hytönen.

”Jotta meillä olisi myös jatkossa yhteistä pohjoismaista kulttuuria, tulee yhteisiä taideinstituutioitamme vaalia”, toteaa puolestaan Finlands svenska författareföreningenin puheenjohtaja Hannele Mikaela Taivassalo.

”Tämän päivän yhteiskunta moninaisine kriiseineen tarvitsee enemmän Circolo Scandinavon kaltaisia kulttuurialustoja, ei vähemmän”, linjaavat molempien liittojen puheenjohtajat.

Circolo Scandinavon nykyisen johtajan Marie Kraftin sitaatti on peräisin Nordisk kunsttidsskriftin jutusta.