Kirjailijaliitto huolissaan selkokirjallisuuden valtionavustuksen tasosta

Selkokeskuksen arvion mukaan Suomessa on noin puoli miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat selkokieltä. Tänä vuonna selkokirjallisuuden valtionavustus tekijöille pieneni viime vuoden 90 000 eurosta vuoden 2016 tasolle 50 000 euroon. Kirjailijaliitto pitää tärkeänä, että selkokirjallisuuden valtionavustus nostetaan jatkossa vähintään vuoden 2017 tasolle.

 

Suomenkielisiä selkokirjoja alkoi ilmestyä 1980-luvulla. Aluksi kirjoja ilmestyi vain muutamia  vuodessa. Tällä vuosikymmenellä selkokirjojen tarve on lisääntynyt voimakkaasti, ja niitä on alettu julkaista lisää. Viime vuonna uusia selkokirjoja julkaistiin 27 kappaletta, mutta keskimäärin kirjoja ilmestyy vuodessa noin 15. Selkokirjallisuuden kohderyhmiä ovat mm. vanhukset ja muistisairaat henkilöt, kehitysvammaiset ja maahanmuuttajat. Myös ne nuoret, joille paksun kirjan lukeminen on vaikeaa, tarvitsevat selkokirjoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain apurahoja ja avustuksia selkokirjojen tekijöille. Selkokeskuksen vaikuttamistyön ansiosta avustus kirjoittajille, kuvittajille ja kustantajille saatiin nostettua 90 000 euroon viime vuonna. Selkokirjallisuuden valtiontuesta kilpaili vuonna 2017 74 hakijaa, yli kaksi kertaa enemmän kuin vuosituhannen alussa. Myönnettävät apurahat olivat suuruudeltaan 500 – 4000 euroa. Vaikka summat ovat pieniä, ne ovat saajille tärkeitä.

Tänä vuonna selkokirjallisuuden valtionavustus tekijöille on 50 000 euroa. Valtiontuki pieneni siis takaisin vuoden 2016 tasolle. Apurahakemusten määrä puolestaan nousi hieman edellisvuodesta, niitä tuli kaikkiaan 79 kappaletta. Selkokeskuksen arvion mukaan hakemusten taso on koko ajan nousussa. Apurahan- ja avustusten hakijoiden uhkana onkin saada entistä pienempi summa entistä tasokkaammista töistä. Moni hakija jää kokonaan ilman avustusta. Suunta on väärä.

Kirjailijaliitto on tiedostanut selkokirjallisuuden lisääntyneen tarpeen ja tärkeyden järjestämällä selkokirjaseminaarin yhdessä Selkokeskuksen kanssa vuonna 2016. Seminaari oli osa Selkokeskuksen ”Iloa selkokirjoista” -hanketta, johon Suomen Kulttuurirahasto myönsi 100 000 euron avustuksen. Hankkeen avulla pyrittiin löytämään uusia aikuisille suunnattujen selkokirjojen kirjoittajia ja siinä onnistuttiin. Seminaariin osallistui runsaasti Kirjailijaliiton jäseniä ja myös muita selkokirjoista kiinnostuneita. Kulttuurirahaston avustuksella tuettiin kahtatoista selkokirjan tekijää. ”Iloa selkokirjoista” -hanke oli mainio piristysruiske selkokirjallisuudelle. Riittävällä valtiontuella uudet tekijät saataisiin nyt jatkamaan selkokirjallisuuden parissa.

Selkokeskuksen arvion mukaan Suomessa on noin puoli miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat selkokieltä. Lukemisen avulla ihminen voi hankkia tietoa ja saada elämyksiä. Kirjailijaliitto pitää tärkeänä, että selkokirjallisuuden valtionavustus nostetaan jatkossa entiselle tasolle tai että sitä jopa kasvatetaan.