Kirjailijaliitto 125 vuotta – sana hallussa!

Suomen Kirjailijaliitto viettää 125-vuotisjuhlaa vuonna 2022. Luvassa on niin juhlaa kuin arkea ja pitkän aikavälin vaikuttamistyötä. Kirjailijoiden toimintaedellytysten parantaminen jatkuu jo vuonna 1897 viitoitetulla tiellä.

Suomen Kirjailijaliiton perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 125 vuotta. Liitto perustettiin vuonna 1897 kehittämään kirjailijantyön yleisiä aineellisia ja henkisiä edellytyksiä, edistämään suomalaista kirjallisuutta ja toimimaan suomenkielisten kirjailijoiden valtakunnallisena yhdyssiteenä. Nämä ovat liiton perustehtäviä myös tänä päivänä.

Kirjailijaliiton perustaminen liittyi yleiseen ammatillisen liikkeen heräämiseen 1800-luvun lopulla. Kirjailijat olivat ensin jäseninä Taiteilijaseurassa kunnes 22.5.1897 pidettiin muun muassa J.H. Erkon, Santeri Ivalon, Teuvo Pakkalan ja Wilho Soinin aloitteesta Suomen Kaunokirjailijaliiton perustava kokous. Varsinainen liiton perustava kokous pidettiin 10.10.1897, nykyisenä Aleksis Kiven päivänä. Kaunokirjailijaliiton nimi vaihtui Suomen Kirjailijaliitoksi vuonna 1906.

Aluksi liiton toiminta käsitti lähinnä kirjallisia illanviettoja. Liitolla oli myös aktiivista julkaisutoimintaa, liiton julkaisu Kirjallinen albumi ilmestyi säännöllisesti vuosina 1897–1930.

Vuonna 1920 liitto aloitti edunvalvontatyönsä. Marraskuussa 1920 jätettiin oikeusministeriölle lausunto liiton lainvalmistelutoimikunnan ehdotuksesta tekijänoikeuslaiksi. Samassa kuussa jätettiin valtiovarainministeriölle kirjelmä, jossa kehotettiin eduskuntaa myöntämään varoja kirjailijaeläkkeisiin. 1920-luvulla perustettiin myös Kirjailijaliiton apuraharahastot, jotka ovat keskeisessä roolissa liiton toiminnassa myös tänä päivänä.

Vuonna 1929 liitto muutti omaan huoneistoon Helsingin Runeberginkadulle, jossa liiton toimisto sijaitsee edelleen. Vaikka ympäristö on muuttunut, tekniikka nykyaikaistettu ja henkilökunta vaihtunut useaan otteeseen, ovat työn ydin ja henki säilyneet samana: Kirjailijaliitto on kirjailijoita varten, kirjailijoiden koti.

Liiton toimisto vuonna 1929 ja vuonna 2017.

Liitto jatkaa juhlavuonnaan työtä kirjailijoiden toimintaedellytysten parantamiseksi. Merkkivuosi näkyy myös liiton perustoiminnassa: mm. liiton jakamien apurahojen kokonaissummaa kasvatetaan juhlavuoden kunniaksi.

Toivomme, että vuosi antaa meille mahdollisuuden myös kokoontua yhteen ja tavata toisiamme: toukokuulle on suunnitteilla 125-vuotisjuhla Kirjailijaliiton jäsenille ja mikäli tilanne sallii, kutsumme alkusyksystä sidosryhmiämme kuulemaan kirjailijoiden ajankohtaisia kuulumisia ja kohottamaan maljan kirjallisuudelle.

Kesäkuussa ilmestyvä Kirjailija-lehti katsoo omalta osaltaan liiton historiaan – ja tulevaisuuteen, seuraavaan 125 vuoteen.

Lue lisää: