Kirjailijaliiton työskentelyapurahat jaettu

Suomen Kirjailijaliiton kirjallinen lautakunta on päättänyt lokakuussa haettavana olleiden työskentelyapurahojen jaosta. Lautakunta käsitteli kaikkiaan 179 hakemusta, ja apurahan sai 22 kirjailijaa. Yhteensä työskentelyapurahaa jaettiin 50 000 euroa.

Tässä jaossa myönnetyt apurahat rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston tilittämillä tekijänoikeuskorvauksilla. Kopiosto kerää kirjojen, lehtien ja internetissä julkaistujen teosten valokopioinnista, tulostamisesta sekä tallentamisesta kopiointikorvauksia ja jakaa ne edelleen jäsenjärjestöilleen.

Hakijat ovat saaneet tiedon päätöksestä henkilökohtaisesti. Apurahansaajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa päätöksestä.