Kirjailijaliitolta lausunnot tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

 

Suomen Kirjailijaliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä lausunnot, jotka liittyvät Euroopan komission säädösehdotuksiin tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Pidämme erittäin tärkeänä, että tekijöiden oikeus kohtuulliseen korvaukseen teostensa hyödyntämisestä tunnustetaan Euroopan unionin tasolla. Ehdotuksiin liittyy kuitenkin myös selviä epäkohtia, jotka toteutuessaan merkitsisivät perusteetonta puuttumista tekijöiden turvattuihin oikeuksiin.

Lue lausuntomme