KIDEn kohdeapurahat haettavissa 1.–31.3.2019

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat ovat haettavissa 1.3.–31.3.2019

KIDEn apurahat on tarkoitettu kirjailijan ammatissa toimiville henkilöille työvälineisiin ja kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin. Apurahat myönnetään kaunokirjallisen työn edistämiseen.

Ensisijaisia ovat apurahat kirjailijan perustyövälineisiin, tietokoneisiin. Apurahaa voidaan myöntää perustellusta syystä myös muihin työvälineisiin.

Matka-apurahoja myönnetään kohtuullisten, kirjalliseen työhön liittyvien matkakustannusten kattamiseen. 

Apurahaa voidaan myöntää kuluvana ja edellisenä vuonna vain yhden kerran ja yhteen tarkoitukseen. Apurahaa ei siis myönnetä, jos hakija on saanut kuluvana tai edellisenä vuonna KIDEn apurahan, joko työvälineisiin tai matkoihin.

Apurahoista päätettäessä otetaan huomioon apurahan tarveperustelut ja merkittävyys kaunokirjallisen työn edistämisessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös hakijan tuotantoon ja muuhun apurahoitukseen edellisenä ja kuluvana vuonna.

Matka-apurahasta päätettäessä puoltavana seikkana otetaan huomioon maininta ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän kutsusta. Matka-apurahaa ei myönnetä sellaisten kustannusten kattamiseksi, jotka liittyvät oleskeluun KIDEn residenssissä Ateenassa.

Apurahoja haetaan maaliskuun loppuun mennessä apurahajärjestelmässä: https://kirjailijaliitto.apurahat.net.

Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille huhtikuun lopulla sähköpostitse. Apurahansaajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa päätöksestä

KIDEn apurahat rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön.