KIDEn kohdeapurahat haettavissa 1.–31.3.2022

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat ovat haettavissa 1.–31.3.2022. KIDEn apurahat on tarkoitettu kirjailijan ammatissa toimiville henkilöille kaunokirjallisen työn edellyttämiin työvälineisiin ja matkoihin. Hakijan tulee tutustua huolellisesti hakuohjeisiin ennen apurahan hakemista.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti kirjailijan perustyövälineisiin, kuten tietokoneisiin ja tulostimiin. Matka-apurahoja myönnetään kohtuullisten, kaunokirjalliseen työhön liittyvien matkakustannusten kattamiseen (ei KIDEn Ateenan residenssiin). 

Apurahaa ei myönnetä, jos hakija on saanut edellisenä vuonna KIDEn apurahan samaan tarkoitukseen. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.  

Apurahoista päätettäessä otetaan huomioon apurahan tarveperustelut ja merkittävyys kaunokirjallisen työn edistämisessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös hakijan kaunokirjalliseen tuotantoon ja muuhun apurahoitukseen edellisenä ja kuluvana vuonna. Matka-apurahasta päätettäessä puoltavana seikkana otetaan huomioon myös maininta ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän kutsusta. 

Apurahoja haetaan maaliskuun loppuun mennessä apurahajärjestelmässä: https://kirjailijaliitto.apurahat.net.

Jos tarvitset apua apurahajärjestelmän käyttöön, ota yhteyttä Kirjailijaliiton suunnittelijaan: Eeva Tuomi, eeva.tuomi (at) kirjailijaliitto.fi, puh. 044 757 4154. 

Apurahojen jaon päättää Kirjallisuuden edistämiskeskuksen valtuuskunta. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille huhtikuun lopulla sähköpostitse. Apuraha on käytettävä hakemuksessa ilmoitettuun kohteeseen ja viimeistään vuoden kuluessa päätöksestä. Saajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa päätöksestä.  

KIDEn apurahat rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön.