KIDEn kohdeapurahat haettavissa 1.–31.3.2021

Kohdeapurahat on tarkoitettu kirjailijan ammatissa toimiville henkilöille kaunokirjallisen työn edellyttämiin työvälineisiin ja matkoihin.

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat ovat haettavissa 1.–31.3.2021. 

KIDEn apurahat on tarkoitettu kirjailijan ammatissa toimiville henkilöille kaunokirjallisen työn edellyttämiin työvälineisiin ja matkoihin. Hakijan tulee tutustua huolellisesti hakuohjeisiin ennen apurahan hakemista.   

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti kirjailijan perustyövälineisiin, tietokoneisiin. Apurahaa voidaan antaa perustellusta syystä myös muihin työvälineisiin.  

Matka-apurahoja myönnetään kohtuullisten, kaunokirjalliseen työhön liittyvien matkakustannusten kattamiseen (ei KIDEn Ateenan residenssiin). 

Apurahaa ei myönnetä, jos hakija on saanut edellisenä vuonna KIDEn apurahan samaan tarkoitukseen. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.  

Apurahoista päätettäessä otetaan huomioon tarveperustelut sekä apurahojen merkittävyys kaunokirjallisen työn edistämisessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös hakijan kaunokirjalliseen tuotantoon ja muuhun apurahoitukseen edellisenä ja kuluvana vuonna. Matka-apurahasta päätettäessä puoltavana seikkana otetaan huomioon myös maininta ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän kutsusta.  

Apurahoja haetaan maaliskuun loppuun mennessä apurahajärjestelmässä: https://kirjailijaliitto.apurahat.net.  

Apurahojen jaon päättää Kirjallisuuden edistämiskeskuksen valtuuskunta. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille huhtikuun lopulla sähköpostitse. Apurahansaajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa päätöksestä.  

KIDEn apurahat rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön. 

Jos käytössäsi ei ole tietokonetta ja internet-yhteyttä, tai tarvitset lisätietoa tai apua sähköisen järjestelmän käyttöön, ota yhteyttä Kirjailijaliiton suunnittelijaan: Eeva Tuomi, eeva.tuomi(at)kirjailijaliitto.fi, puh. 044 757 4154.