KIDEn kohdeapurahat haettavissa 1.–31.3.2020

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn kohdeapurahat ovat haettavissa 1.–31.3.2020.

KIDEn apurahat on tarkoitettu kirjailijan ammatissa toimiville henkilöille kaunokirjallisen työn edellyttämiin työvälineisiin ja matkoihin.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti kirjailijan perustyövälineisiin, tietokoneisiin. Apurahaa voidaan antaa perustellusta syystä myös muihin työvälineisiin.

Matka-apurahoja myönnetään kohtuullisten, kirjalliseen työhön liittyvien matkakustannusten kattamiseen (ei KIDEn Ateenan residenssiin).

Apurahaa ei myönnetä, jos hakija on saanut edellisenä vuonna KIDEn apurahan.

Apurahoista päätettäessä otetaan huomioon apurahan tarveperustelut ja merkittävyys kaunokirjallisen työn edistämisessä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös hakijan kaunokirjalliseen tuotantoon ja muuhun apurahoitukseen edellisenä ja kuluvana vuonna. Matka-apurahasta päätettäessä puoltavana seikkana otetaan huomioon myös maininta ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän kutsusta.

Apurahoja haetaan maaliskuun loppuun mennessä apurahajärjestelmässä: https://kirjailijaliitto.apurahat.net.

Apurahojen jaon päättää Kirjallisuuden edistämiskeskuksen valtuuskunta. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille huhtikuun lopulla sähköpostitse. Apurahansaajan tulee toimittaa selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa päätöksestä.

KIDEn apurahat rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön.

Lisätietoa KIDEn apurahoista ja apua sähköisen järjestelmän käyttöön saa tarvittaessa liiton suunnittelijalta, Eeva Tuomi, eeva.tuomi@kirjailijaliitto.fi, puh. 044 757 4154.