KIDE jakoi syksyn 2022 kohdeapurahat

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn valtuuskunta on käsitellyt vuoden 2022 toisen hakukierroksen apurahahakemukset. Kohdeapurahoina jaettiin yhteensä 25 635 euroa. Apuraha myönnettiin 34 kirjailijalle, hakemuksia oli 95.

Käytettävissä olevat varat jaettiin seuraavin rajauksin:

  • Apurahan enimmäismäärä työvälineeseen oli 800 euroa.
  • Apurahan enimmäismäärä kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin oli 800 euroa.
  • Huomiota kiinnitettiin erityisesti apurahan merkitykseen hakijan kaunokirjallisen työskentelyn edistämisen kannalta sekä hakijan kaunokirjallisen toiminnan ammattimaisuuteen.
  • Apurahaa ei myönnetty, jos hakija oli saanut apurahaa edellisenä tai kuluvana vuonna samaan tarkoitukseen.

Hakijat ovat saaneet tiedon päätöksestä henkilökohtaisesti. Apurahansaajien on ilmoitettava maksatusta varten tarvittavat tietonsa apurahajärjestelmään viimeistään 8.12.2022 tai apurahapäätös katsotaan rauenneeksi. Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys vuoden kuluessa päätöksestä apurahajärjestelmän kautta.

Seuraava KIDE kohdeapurahojen haku on maaliskuussa 2023. KIDE myöntää apurahoja kirjailijan työvälineisiin ja työn edellyttämiin matkoihin. Toiminta rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön.

Lisätietoa toiminnasta KIDEn verkkosivuilla.