KIDE jakoi kevään 2021 apurahat

Kirjallisuuden edistämiskeskuksen logo

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn valtuuskunta on kokouksessaan 21.4. käsitellyt vuoden 2021 ensimmäisen hakukierroksen kohdeapurahahakemukset.

Kohdeapurahoina jaettiin yhteensä 44 489 euroa. Apurahaa haki 88 henkilöä, ja apuraha myönnettiin 52 hakijalle.

Käytettävissä olevat varat jaettiin seuraavin rajauksin:

  • apurahan enimmäismäärä työvälineeseen oli 1 000 euroa
  • apurahan enimmäismäärä kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin oli 2 000 euroa
  • huomiota kiinnitettiin erityisesti apurahan merkitykseen hakijan kaunokirjallisen työskentelyn edistämisen kannalta sekä hakijan kaunokirjallisen toiminnan ammattimaisuuteen
  • apurahaa ei myönnetty, jos hakija oli saanut apurahaa edellisenä vuonna samaan tarkoitukseen

Hakijat ovat saaneet tiedon päätöksestä henkilökohtaisesti. Apurahansaajien on ilmoitettava maksatusta varten tarvittavat tietonsa apurahajärjestelmään viimeistään 31.5.2021 tai apurahapäätös katsotaan rauenneeksi. Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys vuoden kuluessa apurahajärjestelmän kautta.

Seuraava KIDE kohdeapurahojen haku on lokakuussa 2021. KIDE myöntää apurahoja kirjailijan työvälineisiin ja työn edellyttämiin matkoihin. Toiminta rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön.

Lisätietoa Kirjallisuuden edistämiskeskuksesta täältä