Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE jakoi kevään 2020 apurahat

Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDEn valtuuskunta on kokouksessaan 15.3. käsitellyt vuoden 2020 ensimmäisen hakukierroksen kohdeapurahahakemukset.

Kohdeapurahoina jaettiin yhteensä 37 628 euroa. Apurahaa haki 88 henkilöä, ja apuraha myönnettiin 47 hakijalle.

Käytettävissä olevat varat jaettiin seuraavin rajauksin:

  • apurahan enimmäismäärä työvälineeseen oli 1 000 euroa
  • apurahan enimmäismäärä kirjallisen työn edellyttämiin matkoihin oli 2 000 euroa
  • huomiota kiinnitettiin erityisesti apurahan merkitykseen hakijan kaunokirjallisen työskentelyn edistämisen kannalta sekä hakijan kaunokirjallisen toiminnan ammattimaisuuteen
  • apurahaa ei myönnetty, jos hakija oli saanut KIDEn apurahaa edellisenä vuonna.

Hakijat ovat saaneet tiedon päätöksestä henkilökohtaisesti. Apurahansaajien on ilmoitettava maksatusta varten tarvittavat tietonsa apurahajärjestelmään viimeistään 31.5.2020 tai apurahapäätös katsotaan rauenneeksi. Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys vuoden kuluessa, selvitys tehdään järjestelmän kautta.

Seuraava KIDEn kohdeapurahojen haku on lokakuussa 2020. KIDE myöntää apurahoja kirjailijan työvälineisiin ja työn edellyttämiin matkoihin. Toiminta rahoitetaan tekijänoikeuslakiin perustuvista hyvitysvaroista, jotka ovat hyvitystä teosten kopioimisesta yksityiseen käyttöön.

Lisätietoa: Kirjallisuuden edistämiskeskus