Jäsenet tyytyväisiä liiton palveluihin ja toimintaan

Kuva: Lisa Fotios / Pexels

Kuva: Lisa Fotios / Pexels

Kirjailijaliitto toteutti syyskuussa 2020 jäsenilleen kyselyn, jolla kartoitettiin liittoon kuuluvien kirjailijoiden ajatuksia toiminnastamme sekä toiveita ja kehityskohteita tulevaa varten. Kyselyyn vastasi kaikkineen 210 kirjailijaa, ja vastausprosentti oli 26 %. Vastauksia saapui ilahduttavasti sekä pitkäaikaisilta että uudemmilta jäseniltä: vastaajista valtaosa oli kuulunut liittoon 5–30 vuotta, 20 % yli 30 vuotta.

Kirjailijaliiton arvot yhteisöllisyys, tasavertaisuus, asiantuntijuus ja kirjallisuuden itseisarvo allekirjoitettiin tuloksissa laajalti. Vastaajista 90 % piti liittoa kirjailijan työn ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen aseman erityisasiantuntijana, ja 88 % katsoi, että liitto vaalii ja vahvistaa kaunokirjallisuuden asemaa yhteiskunnassa.

Kiitoksia lakineuvonnasta

Liitto neuvoo jäseniä kaikissa kirjailijan työhön liittyvissä sopimusasioissa, tekijänoikeudellisissa kysymyksissä sekä sosiaaliturva- ja verotusasioissa. Lisäksi neuvontaa annetaan kustannussopimusasioissa myös uransa alussa oleville kirjailijoille, jotka eivät vielä kuulu liittoon.

Lakineuvonnan arvostus näkyi vastauksissa: 73,8 % vastaajista piti lakineuvontaa tärkeänä tai erittäin tärkeänä oman kirjailijantyönsä kannalta, ja tyytyväisyyden keskiarvo oli korkea 4,3 / 5.

Apurahat tukevat

Kirjailijaliitto jakaa apurahoja kaunokirjalliseen työskentelyyn liiton omien rahastojen tuotoista sekä Kopioston maksamista kopiointikorvauksista. Jaamme myös Eeva-Liisa Mannerin sekä Anna-Maija Raittilan nimikkorahastojen työskentelyapurahoja. Lisäksi Kirjallisuuden edistämiskeskus KIDE myöntää kohdeapurahoja kirjailijoiden työvälineisiin ja työn edellyttämiin matkoihin. Vuonna 2019 jaoimme apurahoina yhteensä n. 350 000 euroa, apurahan sai kauttamme kaikkineen n. 170 kirjailijaa.

Vaikka liiton jakamat apurahat ovat pääsääntöisesti summiltaan pieniä, nähtiin niiden merkitys suurena: vastaajista 61,4 % piti Kirjailijaliiton jakamia apurahoja tärkeinä tai erittäin tärkeinä oman kirjailijantyönsä kannalta.

Toimivaa jäsenpalvelua

Liiton tarjoamat jäsenpalvelut sekä viestintä saivat kaikkineen hyvät arvosanat. Erityisen tyytyväisiä oltiin liiton residensseihin, työhuoneisiin ja lomamökkeihin sekä KIILA-kuntoutukseen, jonka keskiarvo oli huikea 4,75 / 5.

Liiton viestinnässä erityiskiitosta sai 11 kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenkirje. Kirje oli tuttu kaikille vastanneille, ja vastaajista 93,3 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kirjeeseen. Myös liiton ulkoisten verkkosivuja kiiteltiin ja niiden katsottiin tarjoavan kattavasti tietoa.

Lue lisää Kirjailijaliiton toiminnasta täältä!