Elo-syyskuussa haettavana olevia apurahoja

Elo-syyskuussa haettavana ovat muun muassa Alfred Kordelinin säätiön apurahat, Koneen Säätiön apurahat ja Suomen Kulttuurirahaston Liikkuvuusapurahat. Valtion ylimääräisen taiteilijaeläkkeen hakuaika on 30.8.–30.9.2019. Taiteilijaeläkettä haetaan Taiken sivuilta tulostettavalla paperilomakkeella.

Alfred Kordelinin säätiön apurahat

Alfred Kordelinin säätiö myöntää kaunokirjallisuuteen, näyttämötaiteeseen ja kirjallisuuden suomentamiseen ensisijaisesti henkilökohtaisia 12. ja 6. kuukauden mittaisia, 24 000 ja 12 000 euron työskentelyapurahoja. Hakuaika on 1.–15.8.2019. Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Muistathan, että säätiöltä aikaisemmin saadusta apurahasta pitää olla tehtynä käyttöselvitys ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Lisätietoa: Alfred Kordelinin säätiö

Taiken liikkuvuusapurahat

Liikkuvuusapurahojen tavoitteena on edistää Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä. Apurahoja myönnetään ulkomaan matkojen kuluihin ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille sekä taiteen asiantuntijoille. Matkan tulee liittyä taiteellisesti tai jonkin taiteenalan kannalta merkittävään projektiin. Hakuaika on 6.3.–15.8.2019. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. Apurahaa haetaan verkkopalvelussa.

Lisätietoa: Taiteen edistämiskeskus

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki

Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Matkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi yhteistyö kollegojen kanssa tai osallistuminen konferensseihin, kokoontumisiin ja työpajoihin. Hakuaika on 23.7.–22.8.2019. Tukea haetaan verkkopalvelussa. Sekä hakemukset että loppuraportit tulee lähettää englanninkielisinä.

Lisätietoa: Pohjoismainen kulttuuripiste

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahastossa toimiva Kustannusosakeyhtiö Tammen rahasto myöntää apurahoja tieto- ja kaunokirjallisuuden edistämiseen sekä työväenkysymyksiä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Apurahojen hakuaika on 1.–31.8. Apurahaa haetaan verkkopalvelussa.

Lisätietoa: Kansan Sivistysrahasto

Suomen Kulttuurirahaston Liikkuvuusapuraha

Liikkuvuusapurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Apurahan edellytyksenä on vähintään kahden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Hakuaika on 12.8.–30.8. Hakemus tehdään verkkopalvelussa, haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Lisätietoa: Suomen Kulttuurirahasto

Koneen Säätiö

Koneen Säätiön myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä taidetta ja tiedettä yhdistäviin hankkeisiin. Hakuaika on 1.–15.9., apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Rahoitusta myönnetään etenkin tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä myös muihin hankkeen toteuttamista varten tarpeellisiin kuluihin. Apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö.

Lisätietoa: Koneen Säätiö

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Haettavana ovat 1.1.2020 alkavat eläkkeet. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Taiteilijaeläkettä haetaan Taiken sivuilta tulostettavalla paperilomakkeella. Hakuaika on 30.8.−30.9.2019. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.

Lisätietoa: Taiteen edistämiskeskus

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston apurahat

Rahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, esim. kulttuuri-, kieli-, media-, tutkimus- ja koulutusalan projekteihin. Rahastolta voi hakea yleisiä apurahoja sekä oleskelustipendejä. Molempien apurahojen hakuaika päättyy 1.10.2019.

Lisätietoa: Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat

Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kolme kertaa vuodessa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille. Rahasto tukee taide- ja kulttuuriprojekteja, joissa on yhteistyökumppaneita useammasta eri Pohjoismaasta. Projektituen seuraava hakuaika päättyy 1.10.2019.

Lisätietoa: Pohjoismainen kulttuurirahasto