Elo-syyskuun 2021 apurahoja

Kokosimme yhteen elo-syyskuun apurahoja. Kirjailijoiden haettavana ovat muun muassa Alfred Kordelinin säätiön ja Koneen Säätiön apurahat, Kansan Sivistysrahaston apurahat sekä Suomen Kulttuurirahaston ja Taiken liikkuvuusapurahat. Tarkista apurahojen tarkemmat tiedot hakuilmoituksista myöntäjien verkkosivuilta.

Alfred Kordelinin säätiön apurahat

Alfred Kordelinin säätiö myöntää ensisijaisesti henkilökohtaisia 12 ja 6 kuukauden mittaisia 24 000 ja 12 000 euron työskentelyapurahoja kaunokirjallisuuteen, näyttämötaiteeseen ja kirjallisuuden suomentamiseen. Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää enintään vuoden mittaisia ja enintään 30 000 suuruisia hankeapurahoja. Apurahoja haetaan verkkopalvelussa. Hakuaika on 1.–15.8.2021.

Lisätietoa: Alfred Kordelinin säätiö

Taiken liikkuvuusapurahat

Liikkuvuusapurahojen tavoitteena on edistää Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä. Apurahat on tarkoitettu ulkomaan matkojen kuluihin. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä 25.8. klo 16.00. Apurahaa haetaan verkkopalvelussa.

Lisätietoa: Taiteen edistämiskeskus

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahastossa toimiva Kustannusosakeyhtiö Tammen rahasto myöntää apurahoja tieto- ja kaunokirjallisuuden edistämiseen sekä työväenkysymyksiä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen. Apurahojen hakuaika on 1.–31.8. Apurahaa haetaan verkkopalvelussa.

Lisätietoa: Kansan Sivistysrahasto

Suomen Kulttuurirahaston liikkuvuusapuraha

Liikkuvuusapurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Apurahan edellytyksenä on vähintään viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Hakuaika on 10.–31.8. Hakemus tehdään verkkopalvelussa, haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.

Lisätietoa: Suomen Kulttuurirahasto

Koneen Säätiö

Koneen Säätiön myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä taidetta ja tiedettä yhdistäviin hankkeisiin. Rahoitusta myönnetään etenkin akateemiseen tieteelliseen ja ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai Y-tunnuksellinen yhteisö. Hakuaika on 1.–15.9., apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Lisätietoa: Koneen Säätiö

Espoon kaupungin taideapurahat ja ammattitaiteilijan työskentelyapuraha

Taideapurahoja ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa voivat hakea espoolaiset ammattitaiteilijat taiteenalasta riippumatta. Taideapurahoja myönnetään 1-3 kuukauden työskentelyjaksoille. Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha on vuoden kestoinen, ja se myönnetään vuosittain yhdelle taiteilijalle. Taideapurahojen hakuaika päättyy 31.8. ja ammattitaiteilijan työskentelyapurahan hakuaika 30.9.2021.

Lisätietoa: Espoon kaupunki

Pohjoismainen kulttuuripiste: liikkuvuustuki

Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Matkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi yhteistyö kollegojen kanssa tai osallistuminen konferensseihin, kokoontumisiin ja työpajoihin. Hakuaika on 1.–30.9.2021. Tukea haetaan verkkopalvelussa. Sekä hakemukset että loppuraportit tulee lähettää englanninkielisinä.

Lisätietoa: Pohjoismainen kulttuuripiste

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston apurahat

Rahasto tukee toimintaa, jonka tarkoitus on kahdenvälinen, eli toiminnan tulee edistää Ruotsin ja Suomen välisiä yhteyksiä ja maiden keskinäistä tuntemusta kulttuurin alalla sekä maiden yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyen. Rahastolta voi hakea yleisiä apurahoja sekä oleskelustipendejä, hakuaika päättyy 1.10.2021.

Lisätietoa: Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektituki

Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa kolme kertaa vuodessa tukea pohjoismaisille taide- tai kulttuuriprojekteille. Projektituen seuraava hakuaika päättyy 1.10.2021.

Lisätietoa: Pohjoismainen kulttuurirahasto

Alli Paasikiven Säätiö

Alli Paasikiven Säätiön kulttuuriapuraha on tarkoitettu pienimuotoisille, vuoden kuluessa toteutettaville kulttuurihankkeille. Kulttuurihankkeen apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt. Apurahan suuruus on enintään 4 000 euroa. Hakuaika on 24.9.−8.10.2021.

Lisätietoa: Alli Paasikiven Säätiö

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana. Haettavana ovat 1.1.2022 alkavat eläkkeet. Eläkettä ei ilman erityistä syytä voida myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta. Hakuaika on 1.−30.9., hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. Hakemus täytetään verkkopalvelussa.

Lisätietoa: Taiteen edistämiskeskus

Muista myös apurahan hakijan vuosikalenteri verkkosivuillamme!