Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

Lausuntopyyntö 6.4.2010 Om025:00/2009

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on lähes 600 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä.

Suomen Kirjailijaliitto pitää tekijänoikeusasioiden keskittämistä markkinaoikeuteen oikeudenomistajien edun vastaisena ja katsoo, ettei tekijänoikeusasioiden käsittelyä tule siirtää markkinaoikeuteen, joka on yrityselämän tarpeisiin luotu erityistuomioistuin.

Mietinnössä teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen on valitettavasti unohdettu, että tekijänoikeudet ja teollisoikeudet ovat kaksi eri täysin eri asiaa. Kirjailijan tekijänoikeuden kohde on taideteos. Tekijänoikeudet koskettavat mitä suurimmassa määrin yksittäisiä taiteilijoita muun muassa kirjailijoita – eivät yrityksiä. Tekijänoikeus on henkilökohtainen oikeus. Riitatapaukset tekijänoikeusasioissa koskettavat tästä syystä hyvin usein luonnollisia henkilöitä tosin sanoen yksittäisiä taiteilijoita.

Tekijänoikeudessa on kysymys yksittäisen taiteilijan omistusoikeudesta luomaansa teokseen ja tekijänoikeuden merkitys yksittäiselle taiteilijalle on erittäin suuri. Taiteilijan mahdollisuudet hakea oikeutta omassa asiassaan tulisi turvata eikä kynnys omien oikeuksien turvaamiseen saa olla ylivoimaisen suuri. Näin käy, mikäli tekijänoikeusasiat siirretään markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Yksittäisen taiteilijan on hyvin vaikea hakea oikeutta elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin keskittyvästä markkinaoikeudesta. Kynnys hakea oikeutta käräjäoikeudesta on jo korkea, puhumattakaan markkinaoikeuden kaltaisesta erityistuomioistuimesta, joka on taiteilijoille ja kirjailijoille täysin vieras instanssi. Lisäksi monet taiteilijat ovat taloudellisesti hyvin vaikeassa asemassa ja asianajajan palkkaaminen erityistuomioistuinkäsittelyä varten on taloudellisesti mahdoton tehtävä.

Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittämistä on perusteltu käsittelyn korkealla laadulla ja nopeudella. Haluamme huomauttaa, että korkeatasoista asiantuntemusta tekijänoikeusasioihin tuskin syntyy sillä, että samaan tuomioistuimeen taiteilijoiden oikeuksien kanssa sisällytetään kasvinjalostajan oikeudet tai maanpuolustuskeksintöasiat.

Lausuntopyynnössä pyydettiin ottamaan kantaa myös muutoksenhaun järjestämiseen. Ainoa taiteilijoiden oikeusturvan kannalta mahdollinen vaihtoehto on mietinnön kolmas vaihtoehto, jossa markkinaoikeuden ratkaisusta voi valittaa Helsingin hovioikeuteen ja siitä korkeimpaan oikeuteen valituslupamenettelyä noudattaen. Muita mietinnössä esillä olleita muutoksenhaun vaihtoehtoja perustellaan muun muassa käsittelyn nopeuttamisella ja kustannussäästöillä – muutoksenhakuoikeutta kaventamalla ja samalla oikeusturvan kustannuksella tällaisia muutoksia ei missään nimessä tule tehdä.

Kunnioittavasti

SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Tuula-Liina Varis,
puheenjohtaja

Suvi Oinonen,
toiminnanjohtaja