Suoja-aikadirektiivin muutosehdotuksen tilannearviointi

Suomen Kirjailijaliitto yhdessä Finlands svenska författareföreningin kanssa lausuvat asiasta seuraavaa:

Tallennettujen teosten suoja-ajan pidentäminen

Esittävät taiteet eivät kuulu kirjailijajärjestöjen edustamaan alaan, eivätkä järjestöt sen vuoksi halua laajasti ottaa asiaan kantaa. Toteamme kuitenkin ottaen huomioon tekijöiden 70 vuoden suoja-ajan, että nyt esillä oleva ns. lähioikeuksien suoja-ajan 20 vuoden pidennys, on hyvin puollettavissa. Näin ovat kirjailijat ja lukijat tasavertaisessa asemassa esimerkiksi äänikirjojen suoja-ajan osalta.

Sanoitetun sävellyksen suoja-aika

Muutosehdotus on olennaisesti erilainen ja parempi kuin edellinen ehdotus. Kirjailijajärjestöt, jotka edustavat mm. runoilijoita, voiva hyvin ehdotusta puoltaa. On kuitenkin todettava, että ei välttämättä ole helppoa selvittää vuosien kuluttua, onko ko. sävellysteos syntynyt kahden tekijäkumppanin yhteisteoksena vai ei. Edellytyksenä tulee olemaan jokin erillinen rekisteröintijärjestelmä esim. Teoston kaltaisessa yhteisössä.

Kunnioittavasti

SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Päivi Liedes
toiminnanjohtaja