Luonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

LAUSUNTOPYYNTÖ (OK/46/010/2013)

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 670 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Yleisesti on todettava, että pidämme erittäin myönteisenä sitä, että opetus- ja kulttuuriministeriössä on ryhdytty toimiin tässä asiassa. Erityisesti tässä tilanteessa, kun Suomeen on pikku hiljaa kehittymässä toimiva sähkökirjojen markkina, olisi pidettävä huolta laittomaan toimintaan puuttumisen tehokkaista keinoista.

Tällä hetkellä voimassa oleva Suomen lainsäädäntö ei täytä EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin vaatimuksia, eikä nyt lausunnolla oleva luonnos hallituksen esitykseksi valitettavasti täysin täytä direktiivin asettamia velvoitteita. Hallituksen esitykseen tulisikin ottaa mukaan säädös itsenäisestä, pysyvästä kieltotuomiosta välittäjiä kohtaan.

Hallituksen esitysluonnoksessa keinoksi puuttua teosten laittomaan verkkojakeluun on esitetty ns. hidastamismääräys. Hidastamisen tulisi täyttää tehokkuuden vaatimukset ja sen tulisi estää piratismia sekä vähentää tekijänoikeuden loukkauksia. Hidastaminen ei tosiasiallisesti estä teosten lataamista laittomista palveluista, palvelun käyttäjä saa teoksen joka tapauksessa itselleen, ainoastaan hitaammin.

Luonnoksen 60 c § sisältää viittauksen verkkopalvelun tarkoitukseen. Tämä kohta tulisi näkemyksemme mukaan poistaa esityksestä direktiivin vastaisena. Verkkopalvelun motiivin selvittäminen saattaa johtaa näyttöongelmiin selvitettäessä ulkomailla toimivan verkkopalvelun tarkoitusta tekijänoikeudella suojatun materiaalin saattamisessa yleisön saataviin.

Aiemmin on esillä ollut myös niin sanottu huomautuskirjemenettely. Katsomme, että esitykseen tulisi sisällyttää tämä malli. Huomautuskirjemenettely on käytössä myös muissa maissa.

Helsingissä 16.1.2014
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Tuula-Liina Varis
puheenjohtaja

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja