Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta (VM179:00/2018; VM/2146/03.01.00/2018)

Lausunto Valtiovarainministeriölle, 22.11.2018

 

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 780 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Kannatamme vahvasti esitystä alentaa sähköisiin julkaisuihin sovellettavaa verokantaa. Verokannan alentaminen nykyisestä 24 prosentista 10 prosenttiin olisi tärkeä päätös lukemisen, kulttuurin ja sivistyksen puolesta. Katsomme, että päätös hyödyttäisi koko yhteiskuntaa.

Verokannan alentaminen on välttämätöntä myös välineneutraalisuuden toteuttamiseksi. Sähkö- ja äänikirjojen suosio on kasvussa. Pidämme tärkeänä, että sähköisiä julkaisuja kohdellaan verotuksellisesti samalla tavalla kuin painettuja julkaisuja.

On olennaista huomata, että sähkökirja voi sisältää myös rikastettua sisältöä, kuten ääntä ja liikkuvaa kuvaa. Esityksen perusteluja olisikin tärkeää täsmentää niin, että verkkojulkaisujen lisäksi myös sähkökirja voi sisältää äänen, kuvan ja liikkuvan kuvan tai näiden yhdistelmien muodossa ilmaistuja viestejä. Lisäksi on hyvä huomata, että osa kaunokirjallisista teoksista julkaistaan ensin tai jopa ainoastaan äänikirjana. Tämän vuoksi perusteluista olisi tärkeää poistaa lisäedellytys, jonka mukaan äänikirjasta tulee olla olemassa kuluttajille saman lukusisällön tarjoava painettu tai luettavassa muodossa oleva sähköinen kirja.

Katsomme, että esitys on tärkeää saattaa voimaan suunnitellussa aikataulussa viimeistään vuoden 2019 heinäkuun alusta.

 

Helsingissä 22.11.2018
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja