Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta (Lausuntopyyntö OKM/56/010/2014)

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 700 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Tekijöiden oikeus korvaukseen teostensa taloudellisesta hyödyntämisestä on tekijänoikeuden peruslähtökohta, joka tulee tarvittavalla lainsäädännöllä turvata. Lainsäädännön nykytila, jossa korvausoikeus siirtovelvoitteen alaisilla televisiokanavilla lähetettävien ohjelmien edelleen lähettämisestä puuttuu, loukkaa vakavasti luovan alan tekijöiden perustuslaissa turvattua omaisuuden suojaa ja on lisäksi Euroopan unionin lainsäädännön vastainen. Suomen Kirjailijaliitto pitää erinomaisena, että hallituksen esityksen luonnoksessa tilanne jakeluvelvoitteen osalta pian korjataan.
Suomen Kirjailijaliitto pitää hallituksen esitysluonnosta kattavana, hyvin perusteltuna ja sellaisenaan kannatettavana ja hyväksyttävänä.

Helsingissä 27.10.2014

SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja