IPR-asioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

Kommenttipyyntö 27.10.2009

Suomen Kirjailijaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tässä tekijöiden ja tekijänoikeuksien käyttäjien kannalta erittäin tärkeässä asiassa. Koska valitettavasti vasta nyt saamme ensimmäisen kerran tulla asiassa kuulluksi, joudumme ennen markkinaoikeuden muutoksenhakuasiaa tuomaan esiin kantamme yleisesti tekijänoikeusasioiden käsittelemisestä markkinaoikeudessa.

On valitettavaa, että maan hallitus on IPR-strategiaa tehdessään täydellisesti kävellyt suomalaisten kirjailijoiden ja muiden tekijöiden ylitse. Yksittäisten kansalaisten, niin tekijöiden kuin tekijänoikeuksien käyttäjien, oikeusturva vaarantuu merkittävästi, jos tekijänoikeutta koskevat riidat siirretään pois käräjäoikeuksista markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on menettelyltään sellainen, että ilman asianajajaa on siellä vaikea toimia. Se on myös perustettu elinkeinoelämän tarpeita varten kun taas tekijänoikeuksien loukkaukset monesti ovat yksittäisten henkilöiden välisiä kysymyksiä. Kun käräjäoikeuskin on jo iso kynnys monelle hakea oikeutta, merkitsisi markkinaoikeus yksittäiselle heikossa taloudellisessa asemassa olevalle kirjailijalle lähes mahdotonta omien oikeuksien ajamista.

Suomen Kirjailijaliitto jyrkästi vastustaa tekijänoikeusasioiden siirtämistä markkinaoikeudelle.

Mitä tulee nyt esillä olevaan kysymykseen muutoksenhausta markkinaoikeuden ratkaisuihin tekijänoikeusasioissa, niin edellä olevan perusteella on selvää, että tekijöiden ja tekijänoikeuksien yksittäisten käyttäjien oikeusturvan kannalta vain c)-vaihtoehto on kannatettava. Oikeusturvan kustannuksella ei ole tarpeen pyrkiä nopeuttamaan lopullista päätöksentekoa etenkin, koska tekijänoikeuskysymyksiä oikeusasteissa on Suomessa kohtalaisen vähän.

Kunnioittavasti

SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Päivi Liedes
toiminnanjohtaja