Lausunto: HE 303/2018 vp, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lausunto eduskunnan verojaostolle 17.1.2019

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 780 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Kannatamme vahvasti esitystä alentaa sähköisiin julkaisuihin sovellettavaa verokantaa. Verokannan alentaminen nykyisestä 24 prosentista 10 prosenttiin olisi tärkeä päätös lukemisen, kulttuurin ja sivistyksen puolesta. Katsomme, että päätös hyödyttäisi koko yhteiskuntaa.

Verokannan alentaminen on välttämätöntä myös välineneutraalisuuden toteuttamiseksi. Sähkö- ja äänikirjojen suosio on kasvussa. Pidämme tärkeänä, että sähköisiä julkaisuja kohdellaan verotuksellisesti samalla tavalla kuin painettuja julkaisuja.

Katsomme, että esitys on tärkeää saattaa voimaan suunnitellussa aikataulussa viimeistään vuoden 2019 heinäkuun alusta.

Valtiovarainministeriölle 22.11.2018 antamassamme lausunnossa toimme esille, että sähkökirja voi sisältää myös rikastettua sisältöä, kuten ääntä ja liikkuvaa kuvaa, ja että osa kaunokirjallisista teoksista julkaistaan ensin tai jopa ainoastaan äänikirjana. Nämä seikat on huomioitu asiallisesti hallituksen esityksessä. Täten meillä ei ole asiassa muuta lausuttavaa.

Helsingissä 17.1.2019
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja