Lausunto: Valtioneuvoston asetus yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle, 3.5.2017

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 760 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

1. Neuvottelukunnan toimikauden pituus

Pidämme kolmen vuoden toimikautta tarkoituksenmukaisena. Se mahdollistaa neuvottelukunnan pitkäjänteisen toiminnan ja toisaalta sen jäsenten riittävän vaihtuvuuden.

2. Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa käsiteltävillä ja päätettävillä asioilla on erittäin suuri merkitys yhteishallinnointiorganisaatioiden toiminnan kannalta. Tämän takia katsomme, että jokaisen yhteishallinnointiorganisaation tulee olla edustettuna neuvottelukunnassa. Yhteishallinnointiorganisaatiot toimivat hyvin erilaisilla sektoreilla, ja niiden toiminta poikkeaa muutenkin paljon toisistaan. Jokaisella yhteishallinnointiorganisaatiolla on paras asiantuntijatieto omaan toimintasektoriinsa liittyvissä kysymyksissä. On tärkeää, että neuvottelukunta pystyy seuraamaan kattavasti koko kentän kehitystä. Edellä mainitusta johtuen katsomme, että neuvottelukunnan jäsenten määrää voi korottaa maltillisesti suunnitellusta 15 jäsenestä.

Taide- ja muiden alojen erityispiirteiden huomioimisen turvaamiseksi neuvottelukunnan jäseninä tulee olla laajasti ja monipuolisesti myös tekijöiden edustajia.

3. Neuvottelukunnan työskentelytapa

Pidämme suunniteltua työskentelytapaa asianmukaisena. Se, että neuvottelukunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja asettaa jaostoja tietyn asian käsittelemistä varten, on perusteltua.

Helsingissä 3.5.2017
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja