Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ylimääräisiin taiteilijaeläkkeisiin liittyvistä perhe-eläkkeistä

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 12.4.2017

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897, ja sillä on noin 760 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä (OKM/9/010/2017) ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Kannatamme luonnoksessa esitettyjä muutoksia. Ylimääräisiin taiteilijaeläkkeisiin liittyvistä perhe-eläkkeistä säätäminen lailla on tarpeellista, jotta perustuslain vaatimukset täyttyvät. Toteutuessaan esitys selkiyttää tilannetta ja lisää järjestelmän läpinäkyvyyttä.

Helsingissä 12.4.2017
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja