Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle 28.8.2019

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 800 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Pidämme vakuutusmaksuun kohdistuvaa korostuspainetta ymmärrettävänä, mutta samalla on erityisen tärkeää varmistaa, että vaikutukset vakuutettujen kokonaisasemaan jäävät vähäisiksi. Arvioinnissa on huomioitava myös muut apurahansaajan lakisääteiset maksut, kuten MYEL-vakuutusmaksu.

Helsingissä 28.8.2019
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja