Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (lainauskorvauksen laajentaminen yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoihin, OKM/69/010/2015)

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 730 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

1. Lainauskorvauksen laajentaminen

Lainauskorvaus on tekijöille ensiarvoisen tärkeä korvaus siitä, että heidän teoksiaan lainataan ilmaiseksi kirjastoista. Yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoista tapahtuvaa lainaamista on pidettävä Suomen mittapuussa volyymiltaan merkittävänä teosten lainaamisena. Näissä kirjastoissa tehdään vuosittain noin 17 miljoonaa lainaa.
Korvauksen laajentaminen turvaa tekijöiden yhdenvertaisen kohtelun, ja Kirjailijaliitto kannattaa sitä, että korvaus maksetaan jatkossa myös yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoista tehdyistä lainoista.

2. Lainauskorvausmäärärahan taso

Haluamme korostaa, että lainauskorvausmääräraha on saatettava pikaisesti pohjoismaiselle tasolle. Eduskuntapuolueet ovat edellyttäneet tätä yksimielisesti. Lainauskorvausten alhaiseen tasoon ovat kiinnittäneet huomiota myös useat valiokunnat.

Vuoden 2016 lisätalousarviossa on varattava lainauskorvauksiin määräraha, joka riittää kattamaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoista tehdyistä lainoista maksettavat korvaukset. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa lainauskorvauksiin varattu korotus, 150 000 euroa, ei tähän riitä. Lainakohtaisen korvauksen alenemista ei voida pitää hyväksyttävänä.

3. Lain voimaansaattaminen

Tekijöiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi on tärkeää, että laki saatetaan voimaan mahdollisimman pian.

Helsingissä 13.11.2015
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY