Asia: Lausuntopyyntö OKM/11/010/2016 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 18.4.2016

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 750 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Kannatamme esitettyjä muutoksia. Esitys selkiyttää tilannetta. Apurahan keskeyttämistä ja siirtämistä koskevien säädösten kirjaaminen maatalous-yrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaisesti myös valtion taiteilija-apurahoja koskevaan lakiin on kannatettavaa.

Muutos tuo apurahansaajille mahdollisuuden suunnitella ja jaksottaa töitä joustavammin. Apurahajakson siirrettävyys mahdollistaa tarvittaessa myös työsuhteisten töiden tekemisen.

 

Helsingissä 18.4.2016

SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY