Asia: Hallituksen esitysluonnos laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta, tv-ohjelmien verkkotallennuspalvelu

Viite: diaarinumero 18/010/2014

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on lähes 700 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Kirjailijaliitto pitää erinomaisena, että televisio-ohjelmien verkkotallennuksen tekijänoikeudellinen asema selvitetään lailla ja toivoo, että lakimuutos saadaan voimaan mahdollisimman pikaisesti. Verkkotallennuspalveluilla on jo runsaasti käyttäjiä ja niiden epäselvä oikeudellinen asema haittaa sekä käyttäjiä, tekijöitä, lähettäjäyrityksiä että palveluja kehittäviä yrityksiä.
Kirjailijaliitto kannattaa esityksessä ehdotettua sopimuslisenssiin perustuvaa ratkaisua, jolla luovat sisällöt voidaan lisensioida verkkotallennuspalveluita tarjoaville yrityksille. Liitto toivoo, että sopimuslisenssin perusteella maksettavien korvausten jakautumiseen eri oikeudenhaltijaryhmille kiinnitetään erityistä huomiota ja että korvaukset pyrittäisiin aina mahdollisuuksien mukaan jakamaan tekijöille individuaalisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös sopimuslisenssijärjestöjen edustavuuteen sekä järjestöjen ulkopuolisten tekijöiden oikeuksien turvaamiseen, jotta sopimuslisenssijärjestelmän legitimiteetti säilyy.

Lisäksi televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluiden tekijänoikeudellinen luonne suhteessa yksityiseen kopiointiin on ollut epäselvä. Valmisteilla olevan hallituksen esityksen perusteluissa on vastattava tähän kysymykseen. Kirjailijaliiton näkemys on, että verkkotallennuspalvelut eivät voi olla yksityistä kopiointia.

Helsingissä 9. toukokuuta 2014
SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Tuula-Liina Varis
puheenjohtaja

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja