Asia: HE 95/2016 vp, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 15.9.2016

Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 750 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa:

Kannatamme ehdotettuja muutoksia. Esitys selkiyttää tilannetta. Apurahan siirtämistä ja keskeyttämistä koskevien säädösten kirjaaminen maatalousyrittäjien eläkelain (1280/2006) mukaisesti valtion taiteilija-apurahoja koskevaan lakiin on kannatettavaa.

Muutos tuo apurahansaajille mahdollisuuden suunnitella ja jaksottaa töitä joustavammin. Apurahajakson siirrettävyys mahdollistaa tarvittaessa myös työsuhteisten töiden tekemisen.

 

Helsingissä 15.9.2016

SUOMEN KIRJAILIJALIITTO RY

Suvi Oinonen
toiminnanjohtaja