MYEL:ssä myötäistä tuulta

Kuva: Tomi Kontio

Kirjoitin edellisessä Kirjailija-lehdessä 1/2017 eläkevakuutusjärjestelmän ongelmista ja mahdollisista ratkaisuista nykyisen tilanteen korjaamiseksi.

Liitto on yhdessä muun muassa Suomen Taitelijaseuran kanssa esittänyt ei-työsuhteisen taiteilijan apurahojen ja taiteellisesta työstä saatavien tulojen eläkevakuuttamista kokonaisuudessaan MYEL-vakuutuksen eli maatalousyrittäjien eläkelain piirissä.

Vuoden 2016 lopulla työnsä aloittanut opetus- ja kulttuuriministerin, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen työryhmä jätti raporttinsa vähän ennen pääsiäistä ja teki ehdotuksia luovien alojen vahvistamiseksi Suomessa. Professori Anne Brunilan luotsaama monialainen työryhmä oli kartoittanut esteitä luovien alojen kehittymiselle ja teki konkreettisia ehdotuksia luoviin aloihin liittyvän elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kehittämiseksi.

Esityksiä tehtiin avarakatseisesti ja monilla eri tasoilla, yhtenä kuudesta osa-alueesta oli luovien alojen ammattilaisten ja taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittäminen. Raportissa tulee myös esille, että vahva taiteen ja kulttuurin perustuotanto siihen tehtyine investointeineen tulee nähdä nykyistä selvemmin Suomen luovien alojen ja luovan talouden keskeisenä vahvuus- ja kilpailutekijänä. Taiteen ja kulttuurin perusrahoitus vaikuttavat kulttuurin alojen innovatiivisuuteen, korkeaan laatuun ja vaikuttavuuteen. Työryhmä toi myös esille sen, ettei Suomella ole varaa jäädä jälkeen kilpailijamaiden luovien alojen kehityksestä.

Työryhmän mukaan sosiaaliturvajärjestelmää tulee kehittää siten, että se tukee työtekoa ja kasvua kaikissa olosuhteissa. Yksi työryhmän konkreettisista esityksistä koski ei-työsuhteisten taitelijoiden eläketurvaa: työryhmä toteaa esityksessään, että ”Ei-työsuhteisen taiteilijan kaikki eläkevakuuttaminen tulee siirtää MYEL:n piiriin ja päällekkäinen MYEL–YEL-vakuuttaminen poistaa”. Sosiaaliturvaa koskeviin työryhmän esityksiin oli sosiaali- ja terveysministeriön edustaja jättänyt eriävän mielipiteen. Eriävässä mielipiteessä todettiin kuitenkin, että ei-työsuhteisen taitelijoiden eläkevakuuttamisen siirtämistä MYEL:n piiriin voidaan selvittää. Varauma koski muun kuin apurahavakuuttamisen eläkemaksuja ja järjestelyn kustannuksia valtiolle, sekä tällaisen vakuuttamisen piiriin tulevan ryhmän rajaamista.

Toinen uutinen samasta asiasta saapui vähän ennen vappua, kun hallitus 28.4.2017 sopi julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021. Hallitus linjasi samassa yhteydessä, että luovaa taloutta vahvistetaan ja luovat alat otetaan osaksi hallituksen yrittäjyys- ja työllisyystoimia sekä niihin kuuluvia kasvun ja kansainvälistymisen tukimuotoja.  Hallitus linjasi niin ikään, että jatkossa ”Selkiytetään ei-työsuhteisten taiteilijoiden MYEL–YEL-eläketurvaa niin, että päällekkäisyyksiltä vältytään”.

Näistä kirjauksista voitaneen päätellä, että eläkeasia on ainakin pienessä myötäisessä tuulenvireessä. Uudella kulttuuriministerillämme Sampo Terholla on nyt iso rooli siinä, kuinka voimallisesti asiaa edistetään jäljellä olevalla hallituskaudella. Odotamme toiveikkaina, että asian selvittäminen käynnistyisi pikaisella aikataululla.

 

Suvi Oinonen
Suomen Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja