Esteettömyysdirektiivi tuo suuria muutoksia kirja-alalle

kuva: Tomi Kontio

Ville Toro, kuva: Tomi Kontio

Vuonna 2019 annetun EU:n esteettömyysdirektiivin tarkoituksena on lisätä esteettömien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta. Direktiivi on implementoitava, eli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 28.6.2022. Esteettömyysvaatimusten soveltaminen alkaa 28.6.2025.

Direktiivin soveltamisala on laaja. Siihen kuuluvat esimerkiksi tietokoneet, itsepalvelupäätteet, älypuhelimet, audiovisuaalisen median palveluihin käytettävät laitteet, sähkökirjojen lukemiseen tarkoitetut laitteet, tietoliikenne- ja viestintäpalvelut, liikenteeseen liittyvät palvelut, kuluttajapankkipalvelut, verkkokauppa sekä sähkökirjat ja niiden käyttämiseen tarkoitetut ohjelmistot. Direktiivin tavoitteena on, että esteettömien tuotteiden ja palvelujen myötä yhteiskunnasta tulee osallistavampi ja vammaisten henkilöiden itsenäinen elämä helpottuu.


”Kirja-alalle uusi sääntely merkitsee suurta muutosta, sillä tällä hetkellä markkinoilla ei ole esteettömyysdirektiivin vaatimukset täyttäviä sähkökirjoja.”


Kirja-alalle uusi sääntely merkitsee suurta muutosta, sillä tällä hetkellä markkinoilla ei ole esteettömyysdirektiivin vaatimukset täyttäviä sähkökirjoja. Tällä hetkellä esteettömiksi voidaan katsoa vain näkövammaisten kirjaston Celian tekijänoikeuden rajoituksen nojalla valmistamat kappaleet. Direktiivi koskee sähkökirjojen koko tuotanto- ja jakeluketjua: kustantajia, välittäjiä, kauppiaita, kirjastoja sekä laitteiden ja ohjelmistojen valmistajia. Esteettömyysvaatimukset tulee huomioida esimerkiksi sähkökirjojen julkaisuformaateissa ja metatiedossa. Direktiivin mukaan vaatimukset olisi muotoiltava niin, että ne aiheuttavat talouden toimijoille ja jäsenvaltioille mahdollisimman pienen rasitteen.

Esteettömyysdirektiivin kansallinen täytäntöönpano on tärkeää toteuttaa kirja-alan toimintaedellytykset turvaten ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. Keskeistä on varmistaa, etteivät velvoitteet johda teosten monimuotoisuuden ja ilmaisunvapauden kaventumiseen.


”Keskeistä on varmistaa, etteivät velvoitteet johda teosten monimuotoisuuden ja ilmaisunvapauden kaventumiseen.”


Joulukuussa 2021 julkistettu hallituksen esitysluonnos vastaa pitkälti direktiiviä. Esteettömyysvaatimuksia ei sovellettaisi esimerkiksi äänikirjoihin eikä ennen 28.6.2025 julkaistuihin sähkökirjoihin. On tärkeää, ettei vaatimuksia laajenneta ns. back list -teoksiin. Jos nämä poistuisivat saatavilta, kyse olisi valtavasta iskusta kirjailijoille, kirjallisuudelle ja suomalaiselle kulttuuriperinnölle.

Positiivista on myös, että esitysluonnoksessa huomioidaan teoslajien laaja kirjo. Muuta kuin tekstiä sisältävien teosten, kuten lastenkirjojen, taidekirjojen ja sarjakuvien osalta esteettömyysvaatimusten noudattaminen saattaa olla haastavaa tai jopa mahdotonta. Esitysluonnoksen mukaan vaatimuksista on mahdollista poiketa, jos palveluntarjoaja voi ennakkoon tehdyn arvioinnin perusteella osoittaa, että niiden toteuttaminen aiheuttaisi palvelulle niin merkittävän muutoksen, että sen perusluonne muuttuu perustavanlaatuisesti, tai jos niiden toteuttaminen aiheuttaisi kohtuuttoman rasitteen. On tärkeää varmistaa, että poikkeaminen on myös käytännössä mahdollista.

 

Ville Toro
Suomen Kirjailijaliiton lakimies