Avoimuutta teosten käyttöraportointiin

Kuva: Tomi Kontio

Suvi Oinonen. Kuva: Tomi Kontio

 

EU:n tekijänoikeusdirektiivi 2019/790 eli DSM-direktiivi on tärkeä muun muassa kirjailijoille ja esiintyville taiteilijoille. Se sisältää useita artikloita, joiden tarkoituksena on parantaa tekijöiden ja taiteilijoiden asemaa. Direktiiviä ollaan nyt säätämässä osaksi kotimaista tekijänoikeuslakia.

Tällä hetkellä esimerkiksi kirjailijat neuvottelevat jokainen erikseen sopimuksensa eikä kollektiivista sopimista ole kirja-alalla käytössä. Kirjailijaliitto ja Suomen Kustannusyhdistys ovat sopineet hyvistä käytännöistä, joiden tarkoituksena on edistää sujuvaa kanssakäymistä ja reilua peliä kirjailijan ja kustantajan kustannussopimussuhteissa. Kustannussopimukset voivat kuitenkin näyttää hyvinkin erilaisilta riippuen siitä, mikä kustantamo on kyseessä ja millaisiin ehtoihin kirjailija ja kustantaja ovat neuvottelussa päätyneet.


”Tällä hetkellä esimerkiksi kirjailijat neuvottelevat jokainen erikseen sopimuksensa eikä kollektiivista sopimista ole kirja-alalla käytössä.”


EU:n tekijänoikeusdirektiivi edellyttää, että kaikilla tekijöillä ja esittävillä taiteilijoilla on oikeus saada teostensa hyödyntämisestä asianmukainen ja oikeasuhteinen korvaus. Kertakorvauskin voi olla oikeasuhtainen, mutta kertakorvaus ei saisi olla pääsääntö. Suomen tekijänoikeuslaissa ei taata direktiivissä määriteltyä asianmukaista ja oikeasuhteista korvausta, joten asiasta tulee nyt säätää.

Käytännössä asianmukaisen ja oikeasuhtaisen korvauksen periaate voidaan toteuttaa kollektiivisopimuksilla. Euroopan neuvoston ministerikomitea on linjannut joulukuussa 2018, että eurooppalainen kilpailuoikeus ei ole esteenä itsensätyöllistäjien kollektiiviselle sopimiselle, joten kollektiivinen sopiminen voitaisiin ottaa käyttöön. Tällöin voitaisiin todeta, että maksettu korvaus on lähtökohtaisesti asianmukainen ja oikeasuhteinen, jos se noudattaa kollektiivisopimuksella sovittua vähimmäismäärää.


”Käytännössä asianmukaisen ja oikeasuhtaisen korvauksen periaate voidaan toteuttaa kollektiivisopimuksilla.”


EU:n tekijänoikeusdirektiivi edellyttää myös, että tekijät ja esittävät taiteilijat saavat säännöllisesti ajantasaisia, merkityksellisiä ja kattavia tietoja teostensa ja esitystensä hyödyntämisestä. Avoimuusvelvoite tuleekin kirjata muutoksen yhteydessä Suomen tekijänoikeuslakiin. Tietojen saanti on olennaista, jotta voidaan arvioida korvauksen kohtuullisuutta ja tarvittaessa käyttää sopimuksen kohtuullistamismekanismia.

Kirjojen myyntikanavat ja -tavat ovat monimuotoistuneet ja kirjailijoille annettavan tilitysraportoinnin tulee seurata alan kehitystä ja teosten käyttömuotoja. Edellä mainittuja, yhdessä sovittuja hyviä käytäntöjä täydennettiin tänä keväänä tekijänpalkkioiden tilitysten osalta. Olemme siis alalla jo valmistautumassa tuleviin avoimuusvelvoitteisiin.


”Tilitysten avuksi on laadittu mallitaulukko, joka on kaikkien alalla toimien käytettävissä.”


Yleissääntö on, että palkkioita koskevan kirjallisen tilityksen tulee olla selkeä ja sisältää ainakin tiedot tekijänpalkkiosta, myyntimääristä eri julkaisumuodoissa sekä varastokappaleiden lukumäärän. Tilitysten avuksi on laadittu mallitaulukko, joka on kaikkien alalla toimien käytettävissä. Kustantajille taulukko antaa osviittaa siitä, mitä tietoja hyvään tilitykseen voi sisältyä – kirjailijalle taulukko kertoo, mistä asioista hän voi pyytää kustantajaltaan selvitystä.

Taulukko on vapaasti ladattavissa Kirjailijaliiton verkkosivuilla ja kirjailijoiden kannattaa kysyä tilitysten muodostumisesta lisätietoja, mikäli tilityslaskelman tiedot eivät anna riittävää tietoa teosten käytöstä ja myynnistä.

 

Suvi Oinonen
Suomen Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja