Lausunnot

Asia: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamiseksi sisämarkkinoilla, COM(2015) 627 final

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 15.1.2016 Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 730 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme […]

Luonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

LAUSUNTOPYYNTÖ (OK/46/010/2013) Suomen Kirjailijaliitto on suomenkielisten kaunokirjailijoiden valtakunnallinen järjestö. Liitto on perustettu vuonna 1897 ja sillä on noin 670 kirjailijan ammatissa toimivaa jäsentä. Kiitämme lausuntopyynnöstä ja haluamme lausua asiassa seuraavaa: […]

Taiteen edistämiskeskuksen suosituksista

Taiteen edistämiskeskus on tehnyt suosituksen, jonka mukaan alueellisissa taidetoimikunnissa luottamustehtävissä toimivat henkilöt eivät hae lainkaan Taiteen edistämiskeskuksen hallinnon alaisia apurahoja. Suomen Kirjailijaliitto pitää suositusta tarpeettomana ja se herättää monia kysymyksiä, […]